Totes les vacants al concurs de trasllats, ARA!

Una vegada el personal docent és seleccionat en un procediment de concurs-oposició passa a formar part del cos de funcionariat, primer en pràctiques i, posteriorment, de carrera. Una vegada superat aquest procés, cal participar en el concurs de trasllats per tal d’obtenir una plaça definitiva.

A Catalunya, aquest concurs només s’oferta cada dos anys, a diferència d’altres comunitats en què ho poden fer anualment, la qual cosa redueix les oportunitats per aconseguir una plaça definitiva.

A més de l’obstacle de l’escassa periodicitat, se n’hi suma un altre de molt rellevant. La selecció a dit de la plantilla, motivada pel Decret de Plantilles, permet als centres no ofertar totes les places vacants disponibles, ja que poden fer la reserva de les vancants estructurals, altrament dit perfils. Així, ens trobem que molts centres compten amb places vacants que no surten als concursos de trasllats i que són atorgades a dit mitjançant places perfilades o entrevistes en les adjudicacions d’estiu. Al concurs de trasllats d’enguany, el Departament d’Educació només ha ofertat poc més d’un terç de les places vacants sense propietat definitiva (11.687 de 31.486 vacants).

Aquests elements han fet que hi hagi una gran quantitat de gent que porta anys a l’espera d’aconseguir una plaça definitiva o que, si ha tingut la sort d’aconseguir-ne una, és lluny de casa.

Des de CGT Ensenyament:

  • Exigim que surtin totes les places estructurals vacants disponibles (un mínim de 31.486) al concurs de trasllats.
  • Denunciem que s’ha concursat a cegues i exigim que es coneguin les vacants ofertades als concursos de trasllats abans de l’inici de presentació de sol·licituds.
  • Ens oposem al Decret 39/2014 per definir perfils i provisió dels llocs de treball, que permet als equips directius bloquejar que s’ofertin determinades places.
  • Defensem la realització de concursos de trasllats de manera anual.
  • Exigim que s’ofereixin totes les vacants disponibles perquè la gent en situació de provisionalitat pugui aconseguir una plaça definitiva abans de finalitzar els processos d’estabilització del personal interí, ja que aquest fet pot comportar una divisió i un enfrontament dins del col·lectiu de treballadores.