En aquestes eleccions, votem en clau educativa!

La comunitat educativa enguany votarà aquella llista que es comprometi clarament a la millora dels serveis públics, i en especial, la millora substancial a educació.

Fa anys que alertem de la deriva neoliberal, privatitzadora i elitista/classista de les polítiques educatives dels partits de torn.

Ens comprometem a prendre plenament la sacrosanta responsabilitat de votar amb tota la consciència recollida després d’anys d’experiència dins dels centres educatius.

Aquest 28 de maig, votarem en clau educativa per salvaguardar uns serveis públics gratuïts, universals i de qualitat.

Som milers. En aquestes eleccions, VOTEM EN CLAU EDUCATIVA!