IMEB-CEB. Sobre l’extra del desembre 2012 eliminada pel Govern Rajoy

Pel Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, el Gobierno de Rajoy ens suprimia la paga extra de desembre del 2012.

Les mobilitzacions contra aquesta mesura, van portar a l’Ajuntament de Barcelona a oferir una bestreta pel mateix import que ens retallaven fins a 2015. En aquesta data, si Rajoy no ens l’havia tornat, nosaltres hauríem de fer-ho.

A la majoria de l’Ajuntament, cada treballadora va decidir si demanava o no la bestreta: n’hi ha que ho van fer i d’altres que no. A nivell d’IMEB-CEB sembla que es va resoldre col•lectivament i tothom te la bestreta.

El fet de tenir la bestreta demanada, apareix a les nòmines: al cantó de Deduccions sota el concepte de Bestreta nòmina_extr. Però si mireu a sota, a Observacions, us tornen a donar la mateixa quantitat. O sigui la retorneu i us la tornen a donar.

Montoro ara ha afirmat que ens retorna la quarta part d’aquella extra. Això no representa més que el que ja ha perdut en judicis reiterats que li hem anat posant tots els sindicats de diferents ens, perquè el Reial Decret és del 13 de juliol i nosaltres ja havíem meritat des de l’1 de juny per l’extra de Nadal: o sigui que ens aplicava la mesura amb caràcter retroactiu, cosa totalment il•legal. I, de totes maneres, encara està per veure si es concreta i en aquest cas, com i quan. Si retorna aquesta part, no haurem de retornar a l’Ajuntament una quarta part de la bestreta.

Però la resta, si Madrid no ho retorna, ho haurem de negociar a nivell d’Ajuntament al 2015 ja que venç el termini en que hauríem de retornar-la –sigui sencera o siguin ¾ si Montoro ha complert el compromís de retornar el 25%-.