RESOLUCIÓ ENS/2453/2014, de 30 d’octubre, per la qual s’implanten cicles de formació professional bàsica en diversos centres educatius públics.