Impugnem les oposicions de TEEI

nota_de_premsa_cgt_impugnacio_opos_teei.pdfAquest dimecres 29 de juliol, en defensa del col·lectiu de Tècniques Especialistes en Educació infantil (TEEI), CGT Ensenyament ha presentat Recurs Potestatiu de Reposició contra la Resolució EDU/1562/2020 del 3 de juliol, que dicta les bases de la convocatòria de concurs-oposició pel procés selectiu de nou accés per cobrir les places en règim de personal laboral fix.

Des de CGT Ensenyament hem manifestat reiteradament que aquest no ha de ser el camí per estabilitzar aquest col·lectiu que han viscut com, des de fa 16 anys, el Departament d’Educació no ha tret mai a concurs públic les places que ocupen. A més, no es convoquen totes les places que estan obligats tal i com diu l’EBEP. Així, el Departament ha optat per deixar fora del pla d’estabilitat a 507 professionals de les 883 que actualment hi treballen en situació d’abús de contractació temporal, incomplint reiteradament la normativa superior que les empara, l’article 70.1 de l’EBEP. Aquesta normativa obliga l’administració a estabilitzar la plaça dins el termini màxim de 3 anys, la qual cosa no només no s’ha produït, sinó que amb aquesta resolució no es garanteix cap mecanisme que estabilitzi el conjunt de les places afectades, vulnerant així el seu dret i perpetuant un problema que s’ha mantingut durant 16 anys. A conseqüència de l’actuació negligent de l’Administració pública, des de CGT entenem que això ha generat un deute cap a al col·lectius de les TEEI.

A més, s’estan convocant menys places de les que com a mínim s’haguessin hagut d’establir ja que, caldria una reserva de 883 places que són les places compromeses de TEEI que té actualment el sistema educatiu, tal i com exigeix l’article 70.1 de l’EBEP. D’altra banda, l’article 61.7 de l’EBEP estableix que els sistemes selectius de personal laboral fix són el concurs d’oposició o el concurs de valoració de mèrits. En aquest sentit, després de 16 anys desenvolupant el seu lloc de treball, les 883 TEEI haurien de poder sotmetre’s, per exemple, a un sistema selectiu basat en el concurs de mèrits, cosa que no està contemplada per aquest procés selectiu en la dictada Resolució EDU/1562/2020 del 3 de juliol.

Un altre factor a tenir en compte també és la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea respecte la directiva 99/70 on es reconeix l’abús de la temporalitat en les administracions o alguna sentència jurídica recent que, arran de la denúncia per frau de llei en l’abús de la temporalitat, ha indemnitzat amb la fixesa a personal laboral d’altres administracions, com per exemple el cas de l’Ajuntament d’Alacant.

Insistim que l’Administració educativa te un deute amb les TEEI i amb la convocatòria de concurs-oposició no s’ha resolt. A sobre posa en perill els seus llocs de treball i les aboca a una situació de vulnerabilitat extrema tenint en compte que és grup altament feminitzat i que al llarg d’aquests anys ha vist que, amb el temps i l’edat, han augmentat les càrregues familiars. Tothom sap que si aquest procés de concurs-oposicions s’hagués fet en el seu moment aquestes càrregues no les haguessin tingut. Ara, en canvi, es troben en una situació de vulnerabilitat i possible expulsió del sistema educatiu amb la dificultat que suposa, per a persones d’entre 40-60 anys amb un perfil professional específic, la integració dins del món laboral.

Les TEEI han estat avaluades constantment, tant pel que fa als seus coneixements com pel que fa al desenvolupament pràctic de la professió. Amb les seves contínues renovacions s’ha reconegut la necessitat de la seva feina diària, quan, a més, fins l’any 2011, les TEEI contractades per la Generalitat ja percebien en nòmina un plus per productivitat, obtenint valoració positiva a l’informe de la direcció del centre.

Per aquests motius, entre d’altres, la CGT Ensenyament presentem recurs de reposició per impugnar aquestes bases que regulen la convocatòria de concurs-oposició i demanem que es procedeixi a la nul·litat o, en el seu defecte, a l’anul·labilitat de la Resolució.

CGT ENSENYAMENT