Inspecció de Treball exigeix a l’Institut de l’Ebre el pagament de 8.876 € a la Seguretat Social arran de les irregularitats en les pràctiques

Aquest és l’import que l’institut deu a la Seguretat Social pels alumnes que han treballat pel centre de manera fraudulenta, incloent-hi un recàrrec del 20% per estar fora de termini

Vídeo a l’entrevista amb els sindicats sotasignats i el professor denunciant

La Inspecció de Treball (IT) confirma de nou les irregularitats al centre educatiu més gran de les Terres de l’Ebre, un dels instituts de formació professional (FP) amb més alumnes de Catalunya. 

La CGT i La Intersindical han tingut accés a una acta de liquidació de la IT en la qual es conclou que l’institut deu a la Seguretat Social 8.876,75 € per quotes no pagades. Això és conseqüència directa de la declaració dels convenis de pràctiques com a no vàlids, ja que els alumnes, en lloc de treballar per l’empresa, es dedicaven exclusivament al manteniment informàtic de l’institut on estaven matriculats. D’aquesta manera, la direcció del centre emmascarava una relació laboral ordinària sota uns convenis de pràctiques que mai es van produir. En conseqüència, la IT decreta que els alumnes en realitat “van prestar serveis per compte d’altri a l’Institut de l’Ebre” i, és per això que l’institut haurà de pagar les cotitzacions corresponents. 

Per altra banda, en aquesta acta es constata que almenys un dels alumnes “no va estar donat d’alta a l’empresa Ebresoft sota cap modalitat contractual”, en la mateixa línia dels testimonis d’alumnes entrevistats per la CGT i de les evidències reportades per Sergi Tur (xecs nominatius, fulls de control horari, anotacions comptables, etc.), denunciant i professor de l’institut. Tant les proves com els testimonis dels estudiants corroboren que alguns d’ells van treballar al centre durant mesos sense contracte ni conveni de pràctiques, sense estar donats d’alta a la Seguretat Social i, en conseqüència, sense estar protegits en cas d’accident laboral. 

Com ja feia esment a la resolució anterior, la IT es reafirma en els fets que els alumnes mai han tingut cap contacte amb el seu tutor d’empresa, que no han rebut cap seguiment ni per part de l’empresa ni per part del centre i que, en alguns casos, denuncien haver patit horaris abusius

Tant la CGT com La Intersindical fa mesos que exigeixen la destitució de la direcció de l’Institut de l’Ebre. Asseguren que aquestes irregularitats fa molt temps que es donen al centre educatiu i, per tant, constaten que hi ha hagut una supervisió deficient. Per aquesta raó exigeixen l’assumpció de responsabilitats per part de la inspecció educativa.

Les organitzacions sindicals asseguren que les irregularitats a l’Institut de l’Ebre posen en qüestió la implementació de la nova dual universal a l’FP a partir del curs vinent, atès que el Departament d’Educació no posa sobre la taula els recursos necessaris i sobrecarrega de feina els professors, convertint-los en agències de col·locació a la cerca d’empreses pels alumnes, tasca que està radicalment allunyada de la funció docent.