La retenció d’IRPF a la nòmina

A la nostra nòmina apareix mensualment un descompte per l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques). Aquestes quantitats descomptades són retencions a compte de l’impost, que l’empresa per a la qual treballem ingressa a Hisenda en nom nostre, i quan arribi el moment de fer la declaració corresponent a aquest exercici, cabran tres possibilitats:

a) Que la nostra declaració resulti amb dret a devolució.
b) Que la nostra declaració surti a pagar.
c) Que la nostra declaració surti a pagar, però que no tinguem obligació de presentar-la.

La retenció a compte de l’IRPF és el resultat d’aplicar un percentatge als nostres ingressos bruts mensuals. Aquest percentatge és variable i depèn de les circumstàncies econòmiques, personals i familiars de cada treballadora.

Un cas a part és el dels contractes de durada inferior a l’any, ja que la llei estableix que com a mínim aquest percentatge ha de ser del dos per cent, (2%).

Per canviar el percentatge que s’aplica a la nostra nòmina, a càrrec d’aquest impost, hem de comunicar al departament les nostres circumstàncies personals i familiars, omplint aquesta sol·licitud. Aquesta sol·licitud es pot fer també mitjançant l’ATRI. S’ha de seguir aquesta ruta d’accés: Retribucions>IRPF>Dades personals actuals>Canvi de percentatge

Si vols més informació o calcular les teves retencions pots mirar la pàgina de l’Agència Tributària.