Exempció de l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat

El 28 de desembre el Consell de Ministres va aprovar fer extensiu als i les funcionàries…

MUFACE. Extensió del dret d’exempció de l’IRPF per maternitat i paternitat

La Agencia Tributaria ofrecerá información precisa y detallada para aplicar esta medida y solicitar las correspondientes…

Retorn IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social

La sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) fixa com a doctrina…

Retorn de l’IRPF de la prestació per maternitat (i paternitat)

L’Agència Tributària ha vingut defensant que la prestació durant el permís de maternitat havia de tributar…

Sobre la sentència que obliga a retornar l’IRPF de la prestació per maternitat

Una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid va declarar que la prestació per…

POSICIÓ DE CGT ENSENYAMENT RESPECTE DE RECLAMACIONS INDIVIDUALS D’UNA PART DE LA SEGONA PAGA ADDICIONAL DE 2012

ACORD GOV/77/2013, d’11 de juny, pel qual es modifica l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013

CGT Ensenyament critica novament la retallada de les pagues addicionals i l’actitud de menyspreu pels seus treballadors/es del Govern de CiU

CGT Ensenyament critica novament la retallada de les pagues addicionals i l’actitud de menyspreu pels seus treballadors/es del Govern de CiU

Pujada IRPF a la nòmina de gener

Per què ha pujat la retenció de l’IRPF a la nòmina de gener? L’any passat el…

La retenció d’IRPF a la nòmina

A la nostra nòmina apareix mensualment un descompte per l’IRPF (Impost sobre la Renda de les…

Aclariments sobre les nòmines de desembre

Reducció del 5% de les retribucions íntegres percebudes durant tot l’exercici 2012

Nòmina 2011: alguns conceptes retributius per sota de la del 2007

Retribucions 09: Continua la pèrdua de poder adquisitiu

Sous 2008-2009: més pèrdua poder adquisitiu

Retribucions 2008

Indemnitzacions per dietes i desplaçaments