Exempció de l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat

El 28 de desembre el Consell de Ministres va aprovar fer extensiu als i les funcionàries…

MUFACE. Extensió del dret d’exempció de l’IRPF per maternitat i paternitat

La Agencia Tributaria ofrecerá información precisa y detallada para aplicar esta medida y solicitar las correspondientes…

Increment salarial: què i quan?

Aquest increment del nostre salari (inclòs el 0,2% addicional), emana d’un acord que es va signar…

Retorn de l’IRPF de la prestació per maternitat (i paternitat)

L’Agència Tributària ha vingut defensant que la prestació durant el permís de maternitat havia de tributar…

Sobre la sentència que obliga a retornar l’IRPF de la prestació per maternitat

Una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid va declarar que la prestació per…

La retenció d’IRPF a la nòmina

A la nostra nòmina apareix mensualment un descompte per l’IRPF (Impost sobre la Renda de les…