L’aprovació del Decret d’autonomia de centres: Burocratització, jerarquització i privatització