Les substitutes nomenades al desembre no cobraran fins a finals de gener

El personal docent que ha començat a treballar aquest desembre no cobrarà abans de dos mesos, a finals de gener. Els mestres afectats han rebut un mail del Departament d’Educació on se’ls informa d’aquesta situació.

Aquests correus indiquen que, davant la situació de pròrroga pressupostària, la Conselleria de Vicepresidència i Economia ha tancat les nòmines el 2 de desembre, un dia abans que els contractessin.

De moment hi ha 302 afectats, que són els substituts nomenats la setmana passada. Però els sindicats apunten que la xifra creixerà, ja que també afectarà tots els nomenaments que es facin aquest dimecres 11, abans de parar per les vacances de Nadal. L’any passat, durant el desembre, es van contractar 628 substituts.

Considerem aquesta situació totalment inadmissible. Exigim que el cobrament del desembre per a tot el personal que hagi prestat serveis al Departament d’Educació.

Animem a totes les persones afectades que reclamin les percepcions econòmiques que els corresponen presentant una instància per escrit al seu servei territorial o al consorci de Barcelona, adjuntant una còpia del seu nomenament.