Mesa Tècnica BORPAS

El passat dimecres 4 d’octubre va tenir lloc al Departament la Mesa tècnica per treballar en la millora de la normativa de la BORSA PAS i de l’aplicatiu pel qual es gestiona les adjudicacions del lloc de treball. 

Les propostes que des de la part social es van exposar van ser:

  • Que consti a la normativa la reconversió dels terços de jornada a mitja jornada.
  • La creació d’una borsa diferenciada per als centres especials de treball (CET)
  • Possibilitat de suspendre la participació en la Borsa en qualsevol moment i no només per motius de treball en una altra administració. 
  • Que consti a la normativa quins són els criteris a l’hora d’oferir propostes de millora de lloc de treball. 
  • Una gestió més ràpida de la inclusió de les persones al Bloc 2 després d’haver superat un procés selectiu sense obtenció d’un lloc fix.
  • Mantenir la borsa oberta tot l’any amb una limitació del nombre de participants per a cada categoria. 

Des de CGT Laborals vam reiterar davant de la directora de serveis que rebutgem la idea plantejada per algun sindicat de crear una categoria diferenciada de TEEI Rural dins la borsa. Sota el parer de la CGT això seria acceptar que s’està d’acord amb la precarització laboral que estan patint aquestes treballadores. I plantegem que no es penalitzi a aquelles persones que no acceptin una preadjudicació de TEEI amb aquestes característiques. 

En el marc d’una millora en la transparència en la gestió de la borsa, també exposem la idea que les direccions dels centres puguin visualitzar les preadjudicacions. Tal com es fa a la borsa docent. Per tal que aquestes puguin comprovar que la substitució s’està oferint.