MESA TÈCNICA D’ESCOLA RURAL 17 de gener 2024

Un desgavell infinit

Des de CGT Ensenyament, volem mostrar el nostre enuig amb el tracte rebut des del Departament amb una mesa tècnica que considerem clau pel desenvolupament i manteniment de la ruralitat en el nostre país. En primer lloc, la mesa es convoca amb dos mesos de retard sobre el calendari previst. A més a més, descobrim que des del departament no s’inclou en l’ordre del dia molts dels temes que havíem demanat amb anterioritat des de la CGT: el decret d’inclusió a les ZER, serveis educatius externs, formacions, centres adscrits i TEEI rurals. Tampoc hi havia el responsable de plantilles per parlar sobre aquestes i sobre les substitucions ni tampoc ningú per donar resposta al punt de l’ordre del dia sobre l’Administratiu/PAS. Un panorama força engrescador. 

Davant d’aquesta manca de rigor per part seva, al final de la reunió vam fer petició d’una reunió presencial. Vam acordar el dia 7 de febrer, però la van anul·lar amb l’excusa que aquest dia hi havia una vaga convocada. Una vaga de dues hores (les dues últimes de cada torn)! Sense comentaris. S’han aprofitat de la lluita solidària amb el poble palestí per fugir d’estudi. Esperpèntic i inaudit!

Tornant a la reunió del dia 17 de gener, es va fer de manera híbrida: Tots els càrrecs i tècniques del Departament estaven a Via Augusta i els representants sindicals, de manera telemàtica. La reunió es va retardar per culpa de problemes tècnics que tarden a solucionar. Vam demanar, tant al començament com al final de la reunió, que aquestes meses han de ser presencials perquè, si no, són poc àgils i operatives.

Tot això corrobora un cop més el que anem dient des de CGT. Denunciem la manca de voluntat que aquestes meses serveixin per a alguna cosa. L’actitud del Departament no és negociadora ni dialogant. Ho imposen tot. Insistim, a més, que el menysteniment cap a les escoles rurals no té fi.

Malgrat aquests inconvenients, tot seguit, fem un resum dels temes tractats.
Per començar, la Laura Alegre, subdirectora general de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic, exposa la situació de les escoles rurals destacant la seva feina, tot en ordre. Posa de relleu que han posat fotocopiadores, més monitors, més administratius, més personal. També ens conviden a una taula de rurals que volen impulsar. Una taula que no té data. Com demostrar tant d’agraïment com se suposa que hauríem de sentir?

Seguidament, en les intervencions sindicals, des de CGT deixem clar que hi ha un abisme entre el discurs del Departament i allò que ens trobem quan visitem les escoles. Ells diuen que estan plenament en contacte amb la gent que hi treballa. Doncs bé, nosaltres també xafem terreny, i no ens deixem enganyar.

Què reclamem CGT?

 • Reclamem substitucions més àgils, considerant les peculiaritats de les plantilles en aquestes escoles. Proposem la reincorporació del sistema de substitució comarcal.

La seva NO resposta sobre aquest tema que plantegem, és que no hi ha assistit el responsable!

 • Denunciem la multiplicitat de càrrecs i el reguitzell de tasques burocràtiques que han de fer. També les poques hores de coordinació i gestió que disposen tant els equips directius com els docents

La seva NO resposta des de Via Augusta és que no concreten res, únicament que ho anoten. Destaquen que estan treballant en la part tècnica per agilitzar les tasques burocràtiques i telemàtiques amb deu escoles de tot el territori.

 • Els fem saber que les despeses de funcionament són totalment insuficients, i posem de manifest que el finançament d’aquestes escoles es fa sobretot gràcies a les famílies i les AFA que aporten, via quotes, fins al 50% del pressupost. A més, demanem una partida econòmica al Departament per sortides i activitats fora de l’escola, tenint en compte que proporcionalment el lloguer d’autocars, entrades, etc., és molt més elevat per a l’alumnat dels pobles.

La seva NO resposta és que ara canviaran el sistema de mensualitats, que seran sempre iguals i que a final de curs ho regularitzaran. També ens diuen que, si no hi ha canvis dràstics en el nombre d’alumnes, no canviaran la dotació econòmica. Quan preguntem què vol dir dràstic, ens responen amb evasives i sense donar xifres concretes.

Tot segui, intervé EL DEPARTAMENT, Maria Antònia Costa (subdirectora centres públics) afirmant que:

 • El curs d’I1 no serà gratuït.
 • Insisteix que els centres tenen una presentació PowerPoint de 104 diapositives que és la base de la normativa, la qual encara no tenen feta. I que van recórrer el territori per explicar-ho, ja que no van arribar a temps d’enllestir-la.
 • A les preguntes fetes per altres sindicats, responen que el manteniment de les escoles és responsabilitat dels ajuntaments. També que, si hi ha problemes amb l’Ajuntament, que s’adrecin directament al Servei Territorial corresponent. Pròximament, es constituirà una comissió mixta on es treballa tot aquest tema. 
 • Reconeixen el caos al principi de la implementació de les llars d’infants a les escoles del pla pilot, però asseguren que ara ja no hi ha problemes.

CGT també intervenim:

 • Retraiem que les escoles no necessiten un PowerPoint, sinó una normativa i una guia de funcionament clara i concreta.
 • Expliquem que hi ha escoles que estan o han estat amb situació de números rojos, o que no es poden fer càrrec de totes les despeses. I que quan es troben o s’han trobat en aquesta situació han trucat als Serveis Territorials, però no obtenen resposta, i molts cops no poden ni contactar-hi perquè no responen ni trucades ni correus electrònics. Tornem a denunciar la manca de personal als ST. Ens respon que, si no els contesten als ST, que li truquin directament, a ella. No és broma, no. A veure si se li col·lapsa el telèfon ara.
 • Reclamem un administratiu per a tots els centres, ja sigui itinerant entre les ZER més petites o que l’administratiu de les ZER més grans pugui ser itinerant entre les escoles de la mateixa ZER. El que no pot ser és aquest abandonament cap a algunes escoles i que les funcions s’hagin d’assumir pels equips directius o pels mateixos docents. NO respon que no diuen res sobre l’administratiu perquè aquest és un tema de funció pública i consideren que aquí no és el lloc per discutir-hi.
 • Sobre l’eliminació del preventiu (el treballador de manteniment dels aparells tecnològics) comenten que, després de les queixes de sindicats i centres, faran marxa enrere i es continuarà com s’havia fet fins ara. Esperem que es faci efectiu aviat.