NOVAMENT, ELS PROBLEMES DE GESTIÓ DEL DEPARTAMENT I L’EXCUSA DELS PRESSUPOSTOS TORNEN A PERJUDICAR EL PERSONAL PAE ! 

CONVERSIÓ DELS TERÇOS A MITGES JORNADES.

El departament manifesta que fins que no estiguin finalitzats els processos d’estabilització, que calculen que serà al març,  no podran fer front a aquesta conversió. Deguda la complexitat que suposa que algunes persones amb terç de jornada puguin estabilitzar en un altre lloc de treball. CGT demanem dates concretes, volem saber si el canvi es farà abans que  finalitzi  el curs actual i no obtenim una resposta afirmativa en ferm.

Creiem que cal agilitzar aquest canvi de contractació perquè es produeix un greuge comparatiu molt greu, sobretot amb aquelles  treballadores que amb contractes d’un terç de jornada són substituïdes per persones amb contractes de mitja jornada. A més a més del perjudici que suposa no oferir-los l’oportunitat de poder ampliar la jornada laboral i en conseqüència un augment del salari. Estem completament en desacord amb aquests problemes de gestió amb els quals s’excusa el departament, perquè creiem que des del mes de juliol, que és quan  el departament es va comprometre a fer aquesta conversió, hi ha hagut temps més que suficient.

CONTRACTES DE REFORÇ

Actualment, hi ha 62 persones amb contractes de reforç amb una durada de sis mesos. La Direcció General del Personal Laboral manifesta que  la normativa actual no permet prorrogar aquesta tipologia de contractes.

L’assessoria jurídica de CGT ja havia manifestat aquesta impossibilitat de pròrroga, però davant les informacions que alguns SSTT estaven donant a les treballadores afectades hem traslladat la pregunta en el marc del Comitè Intercentres, que ha afirmat el que ja sabíem des dels serveis jurídics.

La CGT ha demanat a la subdirectora i al cap de personal PAS que els serveis territorials informin bé els treballadors que pregunten si se’ls prorrogarà el contracte. AQUESTS CONTRACTES FINALITZARAN AL MARÇ I NO PODRAN SER SUBJECTES D’UNA PRÒRROGA. 

CGT no estem d’acord i no podem entendre que quan hi ha una necessitat del servei, no es trobi una solució amb aquestes treballadores pel bé de l’alumnat i de la treballadora! La subdirectora explica que tot depèn dels pressupostos que  s’estan negociant al Govern de la Generalitat. 

Us animem a participar de les assemblees i a portar  propostes de pressió.

La lluita unida i organitzada comporta canvis i millores laborals.

No ens conformarem amb les engrunes! 

Cal la força de les treballadores!

Entre Totes Tot!