NOVES Adjudicacions provisionals d’estiu

S’ha tornat a publicar les adjudicacions provisionals d’estiu (vacants per a tot el curs).

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2016 i finalitzaran el 31 d’agost de 2017, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Full de reclamacióTermini de reclamacions: del 16 al 20 de juliol de 2016

Si creus que s’han tornat a equivocar, FES UNA RECLAMACIÓ als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona (full de reclamació).

Publicació de la resolució definitiva: juliol de 2016

Informació del Portal de centres del Departament (cal codi d’usuari GICAR, Atri)

Preguntes més freqüents.

Normativa

Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig
per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 7121 de 17.05.2016).

Resolució ENS/1538/2016, de 20 de juny,
sobre la sol·licitud complementària de participació en la fase d’elecció per al professorat interí, dins del procediment d’adjudicació de destinacions provisionals establert per la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig (DOGC núm. 7148 de 23.06.2016).