[OPOSICIONS 20] Llista definitiva de persones admeses i excloses

Resolució EDU/1662/2020, de 9 de juliol, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats (DOGC ).

Consulta de la llista amb DNI/NIE/passaport i identificador.

Accés a la consulta