[Oposicions 21] Orientacions i criteris d’avaluació

Cos de mestres

Cos de professors tècnics de fomació professsional

Cos de professors d’ensenyament secundari