[Oposicions docents] Convocatòria ordinària

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies, a partir novembre de 2023.

El concurs oposició ordinari és un procés que es vincula a l’acord d’oferta d’ocupació pública que aprova la taxa de reposició anual. Les places de la taxa de reposició es calculen en funció de les baixes, defuncions, jubilacions, excedències sense reserves de lloc, pèrdues de la condició de funcionari, renúncies voluntàries, etc., que s’han produït l’any anterior.

RESOLUCIÓ EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

Web del departament

Calendari

  • Publicació de la convocatòria al DOGC: 30 de desembre de 2022.
  • Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies, a partir novembre de 2023.
  • Fase d’oposició (proves): a partir de maig de 2024.
  • Fase de pràctiques: a partir de l’1 de setembre de 2025.

Especialitats convocades

Pots presentar-te a les places de:

  • cos de professors d’ensenyament secundari,
  • cos de professors d’escoles oficials d’idiomes,
  • cos de professors d’arts plàstiques i disseny,
  • cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny, i
  • cos de mestres.

Cos professorat secundària


Codi
EspecialitatLRAETotal
501Administració d’empreses50229
503Assessoria i processos d’imatge personal20002
507Informàtica1115522
510Organització i gestió comercial20114
511Organització i processos de manteniment de vehicles30115
513Organització i projectes de sistemes energètics20002
518Processos sanitaris40228
523Processos i productes de fusta i moble20002
524Sistemes electrònics20002
525Sistemes electrotècnics i automàtics50229
ALAlemany20114
ANAnglès8794040176
CNBiologia i geologia212101043
DIDibuix1929939
ECOEconomia814417
EFEducació física5662525112
FIFilosofia714416
FQFísica i química1527731
FRFrancès1416627
GEGeografia i història1828836
GRGrec40116
LALlatí512210
LCLlengua catalana i literatura222101044
LELlengua castellana i literatura333141464
MAMatemàtiques5862727118
MUMúsica2229942
PSIOrientació educativa273121254
TECTecnologia5052323101
602Equips electrònics30115
605Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids10113
606Instal·lacions electrotècniques813315
612Oficina de projectes de construcció10001
614Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris20002
621Processos comercials40228
622Processos de gestió administrativa1316626
627Sistemes i aplicacions informàtiques1829938
629Tècniques i procediments d’imatge i so30227
Totals 559532492491.110

L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.

Cos de mestres


Codi
EspecialitatLRAETotal
ALLAudició i llenguatge232101045
EESPedagogia terapèutica7373232144
INFEducació infantil8693939173
PANLlengua estrangera: anglès5252424105
PEFEducació física263111151
PFRLlengua estrangera: francès40228
PMUMúsica454202089
PRIEducació primària203209292407
Totals 512502302301.022

L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes


Codi
EspecialitatLRAETotal
133Alemany EOI10113
134Àrab10113
139Xinès10000
192Francès50229
193Anglès EOI40228
195Català EOI20002
197Neerlandès10001
Totals 1506627

L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

CodiEspecialitatLRAETotal
712Disseny gràfic30227
718Materials i tecnologia: ceràmica i vidre10001
722Mitjans informàtics20002
723Organització industrial i legislació10001
725Volum10001
Totals 802212

L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.

Cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny


Codi
EspecialitatLRAETotal
813Tècniques ceràmiques10001
814Tècniques de gravat i estampació10001
818Tècniques del metall10001
Totals 30003

L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.

Requisits

Consulta els requisits generals i específics

Sol·licitud

Per fer la sol·licitud de participació has de tenir un codi d’usuari GICAR o un certificat digital, perquè només es podrà fer telemàticament des d’aquest web.

Les persones que treballen al Departament d’Educació disposen d’un codi d’usuari GICAR. Si no treballes al Departament has de tenir una identificació digital, per exemple el DNI electrònic o l’idCAT. Si no en disposes, pots aconseguir-ne una al web Certificats i identificació digital.

Pagament de la taxa

Fer el pagament

Quan hagis tramitat la sol·licitud de participació rebràs la carta de pagament a l’adreça electrònica que has especificat en la sol·licitud.

La carta de pagament no es genera automàticament i pot trigar un dia a arribar al correu electrònic. Assegura’t que no sigui a la carpeta del correu brossa. De totes maneres, també la pots descarregar accedint a la sol·licitud de participació amb la teva identificació digital.  

El pagament dels drets de participació s’han de fer amb targeta bancària, mitjançant transacció electrònica o a través dels terminals de ServiCaixa.

Quan n’hagis pagat la taxa, l’estat de la teva sol·licitud no s’actualitza de forma immediata: has de tenir en compte, a més, si el pagament el fas en dia laborable o festiu.

Perquè la sol·licitud es consideri presentada, has de pagar taxa dins del termini indicat en la carta de pagament.

La devolució de la taxa no és adient en els supòsits d’exclusió del procediment selectiu per causa imputable a la persona interessada. 

Llista provisional

Quan hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses.

A partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista provisional, tens 10 dies per formular la reclamació per esmenar els defectes que han motivat l’exclusió de la teva sol·licitud.

Llista definitiva

Quan hagi finalitzat el termini de presentació de reclamacions, es publicarà la llista definitiva de persones admeses i excloses.