[Oposicions] Recursos d’interès

Es pot consultar el web de la XTEC on hi ha documents, orientacions, recursos o guies que poden ser d’interès per a l’aspirant. En aquest sentit cal destacar:

  • Currículum i orientació: Amb informació i recursos per a tots els ensenyaments
  • Marc per al plurilingüisme: Accions que desenvolupa el Departament d’Ensenyament amb relació al tractament i ús de les llengües.
  • Comunitat: Plans i projectes adreçats a la comunitat educativa.
  • Projectes: Web que mostra diferents projectes vinculats a tots els ensenyaments.
  • Cesire: El CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa) és un centre específic de suport a la innovació i la recerca educativa. La seva organització en diferents àmbits difon activitats i recursos.
  • ARC: L’ARC és un espai al servei dels mestres i professors per compartir propostes docents de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum.
  • Documents d’organització i gestió del centre: Documents que fan referència al projecte educatiu del centre, currículum, i organització i gestió del centre.