[Oposicions TEEI] Primera prova

Primera prova del procés selectiu corresponent a la convocatòria L005/2020 Tècnic/a especialista en educació infantil

Procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació.

Lloc i data de la prova: Barcelona, 18 de setembre de 2021

Hora de presentació: 8.15 hores

Consulta l’aula que tens assignada per fer la prova

En aquests documents pots consultar per ordre alfabètic per cognoms, l’edifici assignat i l’aula que et correspon (en el primer), i les agrupacions de persones de cada aula (en el segon).

Indicacions per arribar al lloc de la prova

En aquest document trobaràs la ubicació de les aules en els edificis i totes les indicacions per arribar al lloc de la prova.

Desenvolupament de la prova

Declaració responsable per accedir a la prova

Declaració responsable de no assistència a la prova a causa de part o de covid-19

Si no pots assistir a la prova a causa de part o de covid-19, hauràs de fer una petició genèrica i adjuntar-hi la declaració responsable que correspongui, segons el motiu, i la justificació documental.

Dubtes

Bústia de contacte

Si vols fer alguna consulta relacionada exclusivament amb el desenvolupament de la prova, ens la pots adreçar a bustia_prova_tei.educacio@gencat.cat


Materials per preparar les proves

Temari, exemple de supòsit pràctic i bibliografia per a la part general i l’específica.