Personal laboral. Concurs de mèrits

Inscripció: des del 14 de juny, a les 9 hores, fins al 13 de juliol de 2022, a les 9 hores

Publicada la RESOLUCIÓ PRE/1821/2022, de 9 de juny, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 400).

Presentació de sol·licituds de participació

Escull el cos, escala funcionarial o categoria professional laboral on vols presentar els mèrits

Cerca el formulari del cos, escala funcionarial o categoria professional laboral en què vols participar, mitjançant el cercador o a través del llistat alfabètic.   

Barems

El 100% de la puntuació (100 punts) en aquest sistema d’accés de concurs de mèrits està previst que es distribueixi d’acord amb els tipus de mèrits valorables següents: 

  • Serveis prestats (60%: puntuació màxima 60 punts)
  • Superació sense plaça de processos selectius d’accés (24%: puntuació màxima 24 punts)
  • Coneixements de català (10%: puntuació màxima 10 punts)
  • Competències digitals (6%: puntuació màxima 6 punts) 

Preguntes freqüents