Portes obertes: més competència i segregació

Per l’equitat i la millora de l’ensenyament, sempre que sigui voluntari, evitem participar en les portes obertes als nostres centres.

Les portes obertes són campanyes de captació de clients i competició entre centres públics. Amb la LEC (decrets de plantilles, direccions i autonomia de centres) i la LOMLOE s’impulsà una política de privatització de l’educació pública que fomenta la diferència entre els centres educatius tot impulsant-los a projectes amb segells de suposada qualitat i “innovació educativa” (Escola Nova 21, Magnet…).  

El resultat és la reproducció de les classes socials de les famílies i, per contra, ha de ser l’equitat d’oportunitats, la inclusió i la justícia social. Denunciem que la competició i màrqueting dels centres acaben diferenciant més famílies i barris.

L’esforç legítim per presentar el projecte pedagògic dels centres queda eclipsat per l’intent de ser millors que altres. La competitivitat, en lloc de millorar la qualitat, dificulta la cooperació necessària per un projecte global just. L’Administració (Generalitat i ajuntaments) ha d’apostar per l’educació pública com a garant de la igualtat d’oportunitats i assegurar resultats prometedors similars en tots els centres. Com a treballadores, en la mesura del possible, no podem ser còmplices d’aquest muntatge cruel que perpetua la injustícia i evitar participar-hi voluntàriament.

La segregació escolar té doble causa: la llibertat d’escollir el centre per part de les famílies i l’existència de la privada-concertada. L’Administració ha de revertir aquest model injust perquè cada família vagi a l’escola pública del barri, assegurant la igualtat i la fi de la segregació escolar. Cal compromís de totes les administracions en defensa de l’educació pública de qualitat amb el 6 % del PIB com diu la LEC.

Volem els centres educant en xarxa i oberts a la comunitat (en ús i gestió). Lluny del joc neoliberal competitiu, han de ser comunitats d’aprenentatge en què tothom pugui participar (famílies, veïnes i treballadores). Només així l’educació pública tindrà vessant de justícia social.

Per una educació pública, equitativa, inclusiva i justa! 

CGT ENSENYAMENT