Procediment, documents i requisits del procés d’avaluació en l’educació primària

ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

L’Ordre determina el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació de l’alumnat del centres docents públics i privats que imparteixen educació primària, inclosos els dels centres d’educació especial o de les unitats de suport a l’educació especial o altres agrupaments singulars en centres ordinaris.

Aquesta Ordre desenvolupa les normes d’avaluació, d’acord amb els objectius proposats per la normativa; estableix el procediment, els documents i requisits formals necessaris que asseguren la coherència del procés d’avaluació, de manera que informa de l’evolució de l’aprenentatge de l’alumnat, i orienta la presa de decisions en el desenvolupament del procés educatiu. La certificació acadèmica de cada alumne, a efectes administratius, es formalitza en finalitzar cada curs escolar.

image_pdfimage_print