Procés d’estabilització EDU, AEE, EEE, TIS. Resolució EDU/730/2024, 8 de març

RESOLUCIÓ EDU/730/2024, de 8 de març, per la qual es declaren les persones que han superat el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral

✅ Educador/a de llar d’infants (B1)
✅ Educador/a d’educació especial en centres públics (C1)
✅ Integrador/a social (C1)
✅Auxiliar educació especial (D1)
✅ Oficial/a de 1a jardiner/a (D1)
✅ Oficial/a de 1a cambrer/a (D1)
✅ Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació

➡️ (núm. de registre de convocatòria L006/2022).

⚫️ Us facilitem l’enllaç perquè hi podeu accedir

➡️ https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9120/2017562.pdf