De nou tornem a dir NO a l’avançament del Calendari a les Escoles Bressol. Demanem un calendari que reconegui la nostra tasca educativa i una mobilitat justa per a totes.

L’IMEB ja té el titular que buscava: “LES ESCOLES BRESSOL DE L’AJUNTAMENT AVANCEN EL CALENDARI COM LES ESCOLES DE LA GENERALITAT”. Tant de bo afegeixin també “a costa de pressionar més encara a les educadores i mestres de les escoles bressol municipals”. 

Els dies 6 i 12 de març ens convoquen a mesa general amb ordre del dia “Calendari bressol”. 

Posem en context. Ja fa dos cursos que el Departament d’Educació va avançar el calendari lectiu de les escoles de la Generalitat. L’Ajuntament de Barcelona ens va traspassar la proposta a la part social per aplicar-la a les escoles bressol de l’ajuntament tal com diu l’annex del conveni. 

Des de CGT, a l’inici de tot aquest canvi de calendari, us vam fer arribar una enquesta per decidir com a col·lectiu quina era la vostra postura davant la proposta. Amb una resposta del 98% d’oposició a l’avançament del calendari. La proposta d’avançar els dies era inviable, i per això el primer any es va fer una moratòria d’un any, però el curs passat tot i l’oposició dels sindicats, l’IMEB es van sortir amb la seva i van avançar el calendari.

Ara ens trobem amb el mateix escenari:

Enguany hem de recuperar un dissabte festiu i com cada curs ens han de compensar l’1 de setembre, dia addicional festiu que s’estableix per conveni, per tant, tenim dos dies a recuperar. L’Administració ens proposa dues opcions per a l’avançament del calendari:
La primera, amb l’objectiu de què tinguem quatre dies no lectius a l’inici del curs, seria començar a treballar sense infants el dia 4, i l’inici de curs amb infants el dia 10. Els dies de compensació serien el 2 i 3 de setembre, al juliol es plegaria el dia 15 amb infants.
En veure que aquesta proposta no va agradar a la part social, ens fan la segona proposta; que les educadores comencin a treballar el dia 2, i que els infants comencin el dia 9. D’aquesta manera tindríem 5 dies no lectius, per a preparar el curs, i el curs s’acabaria l’11 de juliol amb infants, amb el qual els festius a recuperar es passarien al juliol (el 12 i 15 per ser exactes).
Hem tornat a ser contundents amb la nostra proposta:

CGT ENS OPOSEM A LES DUES PROPOSTES I DEMANEM EQUIPARACIÓ TOTAL AL CALENDARI ESCOLAR DE LES ESCOLES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

No només al començament sinó també en acabar amb infants al juny per poder tancar el curs en condicions durant els primers 15 dies de juliol i poder preparar l’inici del curs vinent, fer formació de la qual també en tenim dret a fer-la de manera on no es vegi afectada l’organització de l’escola tenint substitucions que no hi són al llarg del curs. També parteix de la necessitat de començar a prendre mesures dirigides al reconeixement de l’etapa 0-3 com a etapa educativa, l’equiparació del calendari és una mesura rellevant per donar el reconeixement social que li pertoca.

Referent a la nostra proposta l’administració ens diu que aquesta opció s’ha de portar a la negociació del conveni quan toqui. (el conveni es negocia cada quatre anys, l’any vinent finalitza el que està ara vigent i tocarà negociar les condicions del nou)

Però la proposta que fa l’ajuntament està recollida al conveni?

La segona proposta que fan, tot i que és un “caramel”, no soluciona la problemàtica de fons, i tan sols es pot tirar endavant amb el suport dels sindicats, ja que incompleix el conveni pels següents motius:  

  • El dia hàbil de setembre és un dia addicional de vacances i s’ha de recuperar al setembre. 
  • El dissabte o dissabtes festius de l’any en curs que estableixi la circular de calendari laboral de l’Ajuntament de Barcelona es gaudirà/n a principis de setembre Els dies festius de l’any 2024 no es podrien gaudir l’any 2025, ja que les vacances s’han de gaudir en l’any natural en curs i no lectiu.. 

Vam manifestar a la mesa, que de la mateixa manera que l’administració ofereix una opció a la part social on es modifiquen parts del conveni, nosaltres també oferim la proposta sabent que es modifica el conveni, però entenem que si la part social i l’administració està d’acord seria possible.

Per què NO acceptem la proposta de modificació de calendari?

  • NO respon a les demandes del col·lectiu. El calendari de les escoles bressol ja fa molt que necessita un canvi, però està molt lluny del que ens proposen. La proposta d’un màxim de quatre o cinc dies no lectius que sembla que ja s’ha instaurat com a solució suficient per la preparació de curs, es tradueix en un total de 24 h o 30h únicament, (6 h cada dia) aquest nombre d’hores és absolutament insuficient. Acabant a mitjans de juliol, nosaltres NO TENIM temps ni per tancar el curs ni per avançar feina pel setembre, a diferència de les escoles d’infantil i primària, i per tant la condició del conveni en la qual diu que ens hem d’equiparar al començament del calendari escolar del departament d’educació no és viable ni justa. 
  • Fa ús de les Bressol com un servei assistencial: L’equiparació del calendari és una mesura necessària per al reconeixement del 0-3 com a etapa educativa, i per aconseguir el valor social que li pertoca.
  • Ens limita poder accedir a formacions: Fer formacions sense deixar l’escola penjada al juliol.

Per tant, CGT ens mantenim en la nostra proposta i diem no a les altres opcions que avancen el calendari, i demanem continuar no avançar el calendari, començant després de la diada, fins que es negocií una opció real de millora per les treballadores. Continuàrem lluitant perquè al pròxim conveni s’estableixi l’EQUIPARACIÓ TOTAL AL CALENDARI ESCOLAR DE LES ESCOLES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Els sindicats CCOO I UGT, Sí que han signat aquest acord, per tant, aplicaran pel curs vinent la segona proposta que incompleix l’annex del conveni.

ALTRES INFORMACIONS:

1. CONCURS DE TRASLLATS: Preguntem com es durà a terme aquest curs: 

L’administració explica que no es durà a terme cap concurs de trasllats fins que acabi el procés d’estabilització, com a resultat, aquest curs tampoc es farà. 

Com vam fer el curs passat, tornem a posar sobre la taula l’incompliment de conveni que regula que bianualment es convocaran concursos de trasllats per al personal educador de les escoles bressol; que l’últim concurs de trasllats es va fer en 2021, i que el curs 2023 no es va fer efectiva la mobilitat. Els hi recordem que els sindicats representants de forma unitària vam demanar a través d’una instància que es faci. 

El motiu del procés d’estabilització només afecta a les places que estan dins d’aquest concurs. No volem que enfrontin els drets de les interines amb els de les funcionàries.

Hi ha vacants que no estan cobertes en el procés d’estabilització; així com jubilacions, escoles i espais familiars de nova obertura.

Tanmateix, creiem que s’hauria de treballar en l’opció de fer un model nou de mobilitat entre funcionàries, som moltes funcionàries ara i necessitem un sistema transparent i just que ens permeti la mobilitat la qual tenim dret segons el conveni. 

També recordem el que suposa també per aquelles interines que han estat estabilitzades pel concurs de mèrits aquest curs i fa molts anys que estem a l’IMEB i mai han tingut l’oportunitat de moure’ns d’escola.

Amb l’estabilització massiva i amb el mètode que s’ha fet servir fins ara veiem difícil la mobilitat per a totes, creiem important començar a treballar en això. 

També recordem a l’administració que les educadores i mestres de les escoles bressol no tenim opcions de promocionar, per tat ens esteu privant de l’única opció de fer un canvi en l’àmbit laboral. 

Sorprèn donat la campanya que ha fet l’ajuntament criticant el sostre de vidre que pateixen les dones, quan les educadores i mestres d’escola bressol, lluny de patir la impossibilitat d’ascendir donat que no podem, ni tan sols ens ho posen fàcil per moure’ns de manera horitzontal. 

2. Cuineres de les escoles bressol:

Davant de la situació de desinformació vam preguntar, si l’ajuntament té previst alguna mesura per què les 84 cuines de l’antiga empresa comer bien cobrin el mes i mig que han treballat i no han cobrat? Preguntem per què a elles ningú les hi ha dit res. 

L’administració ens explica, que han confiscat una part de la partida pressupostària que tenien pendent per l’empresa, per tal de pressionar.

Creiem que això és insuficient i que les nostres companyes necessiten solucions JA!