Procés d’estabilització – Oposicions personal laboral àmbit educatiu – Llista provisional persones admeses i excloses

Termini per presentar esmenes: del 21 de febrer al 6 de març, ambdós inclosos.

Avui s’ha publicat al DOGC la Resolució EDU/448/2023, de 15 de febrer, per la qual s’aprova i publica la llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant de cuina-netejador/a (D2).

Llista provisional persones aspirants admeses convocatòria

Presenta les teves esmenes a la llista provisional


S’ha publicat la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per al personal laboral: Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1) del Departament d’Educació.

Podeu consultar les especificacions (requisits, nombre de places convocades, etc.) per a cada categoria d’aquesta convocatòria en l‘enllaç de la resolució.

RESOLUCIÓ EDU/4003/2022, de 20 de desembre, de convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació (núm. de registre de la convocatòria L006/2022).

Període de presentació de sol·licituds de participació des del 21.12.2022, a les 9 hores, fins al 20.01.2023, a les 9 hores. Via telemàtica amb identificació digital (IdCat Mòbil o equivalent).

Sol·licitud (convocatòria L006/2022)- Categories personal laboral àmbit educatiu: 

enllaç sol·licitud

Si teniu qualsevol dubte podeu consultar en l’apartat de Preguntes Freqüents de la web de Funció Pública o bé podeu contactar amb nosaltres. Web del departament.

La convocatòria inclou les següents categories professionals PER AL PERSONAL LABORAL D’EDUCACIÓ:

Annex 2 – Educador/a de llar d’infants (EDU)

Es convoquen 15 places de la categoria professional d’Educador/a de Llar d’infants, grup professional B1 . D’aquestes places, 4 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades i 1 per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Annex 3 – Educador/a d’educació especial en centres públics (EEE)

Es convoquen 186 places de la categoria professional d’Educador/a d’educació especial en centres públics, grup professional C1. D’aquestes places, 50 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

Annex 4 – Integrador/a Social (IS)

Es convoquen 112 places de la categoria professional d’Integrador social, grup professional C1. D’aquestes places, 27 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades i 15 per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Annex 5 – Auxiliar d’educació especial (AEE)

Es convoquen 21 places de la categoria professional d’ Auxiliar d’educació especial, grup professional D1. D’aquestes places, 6 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.


Aquestes mesures urgents per a la reducció de la temporalitat pública, inclourà les places de naturalesa estructural que hagin estat ocupades de forma temporal e ininterrompudament almenys durant els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.

  • Les proves s’iniciaran a partir del dia en què es compleixin tres mesos de la publicació de la convocatòria en el DOGC. Data prevista de realització de les proves- Fase Oposició: A partir del 21 de març del 2023. La data definitiva es publicarà amb la llista d’admesos i exclosos.
  • Les proves d’aquest procés de selecció es celebraran el mateix dia i a la mateixa hora per a totes les categories professionals de personal laboral convocades.
  • Les proves tindran lloc a Barcelona. El lloc, el dia, l’hora i les condicions de realització de les proves es faran públics a la resolució per la qual es fa pública la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.
  • Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la resolució indicada per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial o per complementar la documentació que es requereix a la convocatòria.
  • Les persones aspirants que figuren com a excloses en aquesta llista provisional, que no esmenin dins aquest termini el defecte a elles imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició.
  • La convocatòria d’aquest procés de selecció no fa referència a llocs de treball específicament identificats sinó, exclusivament, al nombre de places que es convoquen de les corresponents categories professionals laborals, d’acord amb el que consta, en cada cas, en els Annexos 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de la present Resolució.

Temaris