Graus de consanguinitat i afinitat

– Primer grau: pare, mare, fill, filla, sogre, sogra, fillastre, fillastra.
– Segon grau: avi, àvia, nét, néta, germà, germana,
– Tercer grau: oncle, tieta, besavi/àvia, nebot/da, besnét, besnéta,
– Quart grau: cosí, cosina,

La proximitat del parentiu es determina pel nombre de generacions. Cada generació forma un grau, i la sèrie de graus forma la línia, que pot ser directa o col·lateral. Línia directa és la formada per la sèrie de graus entre persones que descendeixen l’una d’una altra, i línia col·lateral, la constituïda per la sèrie de graus entre persones que no descendeixen les unes d’unes altres, però que procedeixen d’un tronc comú.

La línia pot ser ascendent o descendent. La primera uneix el cap de família amb els seus descendents, i la segona lliga a una persona amb aquelles de qui descendeix. En les línies, es compten tants graus com generacions o com persones, descomptant la del progenitor. En la directa, es puja únicament fins al tronc. Així, el fill dista del pare un grau, dos de l’avi i tres del besavi. En la col·lateral, es puja fins al tronc comú i després es baixa fins a la persona amb qui es fa la computació. Per tant, el germà dista dos graus del germà, tres de l’oncle, germà del seu pare o mare, quatre del cosí germà, etc.

Parentiu de consanguinitat: és el vincle que uneix les persones que descendeixen unes d’altres (avi, pare, fill) i les que descendeixen d’un avantpassat comú (germans, cosins, etc.). En el primer cas parlem de descendents en línia recta i en
el segon de descendents en línia col·lateral.

Parentiu polític o d’afinitat: és el que lliga a cada un dels esposos amb els parents de sang de l’altre, per exemple, el sogre o pare polític és el pare consanguini del marit o la muller.

Parentiu d’adopció: és el que lliga a les persones entre les quals es produeix l’adopció. Per poder-se adoptant el Codi Civil, després de la reforma de 1987, exigeix tenir vint-i-cinc anys i si més no catorze més que l’adoptat, i no pot incórrer en alguna de les prohibicions expressament establertes pel Codi.