Publicada la resolució d’integració de PT a PS de l’Ajuntament de Barcelona

Avui 10 de juliol s’ha publicat a la Gaseta Municipal la resolució de la Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera de la categoria, a extingir, de professors tècnics de formació professional en la categoria de professors/ores d’educació secundària.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Procés ordinari

ATENCIÓ! Pel procés ordinari, 20 dies naturals per presentació de sol·licituds des de l’endemà de la convocatòria, és a dir, fins al 31 de juliol!!! (en aquest cas el pagament serà retroactiu des del 19 de gener del 2021)

Com fer-ho: les persones que compleixin els requisits i participin en el procés d’integració han de formalitzar la sol·licitud telemàtica de participació a través del formulari disponible al Portal de selecció i provisió per a la plantilla municipal de la Intranet Municipal, accedint a l’opció Selecció i provisió de l’Oficina d’Atenció al Personal, triar la convocatòria “Integració professor/a d’educació secundària” i clicar al botó “ACCEDEIX AL TRÀMIT”

Procés extraordinari:

Es podrà fer posteriorment, però el pagament serà des de la data de la sol·licitud

Com fer-ho: les persones que compleixin els requisits podran formalitzar la sol·licitud a través de la presentació d’una sol·licitud genèrica al Consorci d’Educació de Barcelona dirigida a l’Àrea de Recursos Humans i d’Organització, fent constar que es tracta d’una petició d’integració de la categoria de professor/a tècnic/a de formació professional a professor/a de secundaria, indicant l’especialitat a integrar i annexant la documentació acreditativa definida a la base 6.

Des de CGT vam trametre les qüestions que us informàvem el 5 de juliol. Estem indignades perquè no ens les han respost i perquè en aquest procediment no es contemplen els mestres de taller de les escoles d’art tot i haver-ho sol·licitat; l’administració diu que el decret llei no ho contempla.

Tampoc ens queda clar si el “cos”, o en el nostre cas “categoria” de PT s’extingeix i es crea el nou cos d’especialistes, i doncs no sabem en quina categoria seran nomenats el personal interí.

Per últim, estem a l’espera que es faci efectiva la resolució de la mesa sectorial d’equiparació salarial a PS del personal tècnic i mestres de taller que no es contemplen en aquesta resolució d’integració.

Vegeu i llegiu bé la resolució: