RESOLUCIÓ ENS/1054/2013, de 9 de maig, per la qual es resolen les sol•licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments postobligatoris.