Resum assemblea de Zona Baix Vallès gener [20.01.21]

Propera assemblea, dimecres 10 de febrer a les 12.30h.

Representants d’escoles i instituts públics de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola, Montcada i Ripollet, i de sindicats.

Normalment a l’Ateneu de Cerdanyola, ara telemàtiques. A les 12.30h

https://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles

2021: dimecres 20 GEN -10 FEB – 10 MAR – 14 ABR – 12 MAI – 9 JUN

És suficient (encara que hi pot venir tothom qui vulgui) amb una o dues persones per centre que després puguin transmetre a la resta de companyes allò que s’ha tractat. Algunes escoles fan l’assistència rotatòria, en d’altres es nomena un/a representant per a tot el curs… el que us demanem és que hi pugueu anar alguna persona del vostre claustre.

Igualment us demanem que s’organitzin els horaris de manera que la persona disposi de temps per realitzar la seva tasca. La dotació horària queda coberta legalment mitjançant l’assignació d’un encàrrec de serveis, tal com especifiquen les Instruccions d’Inici de Curs.