Reunió CEB 17.12.20

La reunió del dia 17 va ser del grup de treball municipal i del comitè d’empresa. Es van tractar principalment temes plantejats pels sindicats del comitè d’empresa (personal laboral). Tot i així, la CGT i altres sindicats vam enviar preguntes que el cap de rrhh ens ha contestat per escrit. Traslladem les que vam fer la CGT: 

1.- Mestres en pràctiques es queixen de no poder participar al concurs de trasllats i que hauran de romandre un curs més a places assignades aleatòriament. Reclamem que puguin escollir segons puntuació obtinguda a les oposicions en les places no ocupades després del concurs de trasllats.

Degut a la crisi sanitària, aquest curs es farà única i exclusivament el concurs de trasllats, amb el mínim de moviments possibles.

2.- Places concurs de trasllats. Hi ha professorat funcionari que demana places a Massana o La Industrial i altres escoles on gairebé mai surten places a concurs de trasllats. Hem fet un excel contabilitzant les places ocupades per interins basades en les plantilles que ens vareu fer arribar a principi de curs, per si serveix a l’hora de dimensionar les places del concurs de trasllats. Enllaç al document 
Quan es confeccionin bases i es relacionin els llocs objecte del trasllat, es passarà un esborrany.
3.- Comunicació i cursos de direcció. Ens heu contestat a la instància, però volem que consti en acta.
Els cursos no els organitza el Consorci d’Educació, sinó que ho fa el Departament d’Educació per als seus treballadors i treballadores.

Excepcionalment el Departament permet que el personal docent de l’Ajuntament de Barcelona tot i no ser de cossos docents, pugui optar a aquesta formació. Lògicament es tracta de personal funcionari d’una altra Administració i, per tant, els canals d’informació, comunicació i sol·licitud de participació son diferents.

Com sabeu el personal del Consorci d’Educació no disposa d’accés a la Intranet municipal, per la qual cosa no ens és possible oferir la informació a través d’aquest canal. D’altra banda, tampoc disposem de tots els correus corporatius del personal, per la qual cosa no podem arribar a tothom. És per aquest motiu que la informació s’envia a través de les direccions dels centres. S’està treballant en l’accés a la Intranet i amb el tema de les adreces corporatives de tot el personal.

Aclarir que tant els criteris d’admissió com els terminis els posa el Departament i no el Consorci, per la qual cosa no ens és possible modificar-los.

El curs va adreçat a tot el personal funcionari de carrera, al marge de si ocupen càrrec directiu o no.
4.- Nòmines, endarreriments cobrament tutories.
El complement de tutoria s’abona a partir dels 3 mesos als substituts, amb efectes retroactius. La Direcció del centre ho ha de comunicar quan un substitut fa els 3 mesos per a que se li aboni. La resta de casos s’haurien de cobrar al desembre, si no és així s’ha de notificar a nòmines (gestioeconomica.ceb@gencat.cat)
5.- Com s’està regularitzant el irpf? per exemple a una funcionaria li descomptaven 18% i ara 24% i ens han arribat altres casos.
Llei de l’IRPF. El canvi del IRPF no es notifica, és una qüestió automàtica. Molts substituts comencen a treballar amb un IRPF molt baix i després es regularitza i els hi puja molt. Si és d’una funcionària vol dir que ha tingut canvis a la seva vida, o que ha cobrat uns retrassos, és dir que econòmicament el seu total ha canviat. Es pot solicitar canvis en l’IRP a l’alça. 
6.- Transparència a les borses. Es va enviar un evalisa des del compte d’una delegada de CGT, sense resposta.
Quan disposem dels mitjans electrònics vàlids, estaran a disposició de totes les persones Interessades

7. Accés intranet municipal

A principis de gener hi ha una reunió per acabar de pactar amb el imi per poder accedir, però hi ha un tema de llicències que és econòmic.

8.- Calendarització repartiment ordinadors del Departament.
Sobre aquest punt us passo les dades que hem facilitat aquesta matí a la reunió de la Junta de Personal Docent del Departament:

Les dades de que disposem a data d’avui, sobre el desplegament del PEDC son les següents:

– Transformació LAN dels centres à 1centre /70 à 1,43%
– Lliurament de dispositius a docents à 60 centres/254 à 23,62%
– Lliurament de dispositius (PC’s o Chromebooks) a alumnat à 7centres/254 à 2,7%
– Lliurament de MIFI’s à 100% de la demanda lliurada

En general, hi ha un retard significatiu en relació a la previsió de principis del mes de novembre.
Des de la CGT valorem que moltes de les respostes no són satisfactòries i algunes són sobre qüestions que fa anys per les que demanem una solució sense resposta. Haurem de seguir insistint i explorar altres vies de resolució. 

Aprofitem l’avinantesa per desitjar-vos unes bones i merescudes vacances.  I us animem a regalar i regalar-vos CGT.