Indicacions per a la gestió de dades covid-19 als centres durant el període no lectiu

​En cas de tenir coneixement d’un cas positiu abans del 23 de desembre de persones que hagin assistit al centre educatiu fins al 21 de desembre, s’ha de tractar com a “cas escolar” i cal realitzar els cribatges a tot el grup de convivència estable (GCE) del cas índex.

Per a aquests casos s’estableix que:

  • Els RECO informen del cas als Serveis Territorials d’Educació o Consorci d’Educació de Barcelona, així com a la direcció del centre.
  • El Departament de Salut ha d’establir un punt de cribratge alternatiu als centres educatius per fer les proves al GCE (ja sigui un altre punt centralitzat o un centre d’atenció primària). Aquest espai serà comunicat a la direcció del centre. En el cas que hi hagi centres educatius que, voluntàriament puguin prestar les seves instal·lacions per realitzar les proves, ho poden acordar amb Salut del territori.
  • La direcció del centre, fent ús del model de carta “Carta d’inici de quar​antenes​”, comunica a les famílies el dia i lloc on es faran les proves al GCE.
  • Els casos positius produïts fora del període lectiu (entre el 22 de desembre i el 10 de gener) no s’han d’informar a la Traçacovid, a excepció dels casos positius vigents l’11 de gener que sí que s’hi hauran d’informar.

Pel que fa a la visualització de dades al web Escola Segura, el dia 22 de desembre es farà pública la darrera actualització del trimestre i la visualització de noves dades es reprendrà el dia 12 de gener amb les dades que els centres hagin informat a la Traçacovid a partir del dia 11 de gener.

Els centres poden modificar els grups estables després del període no lectiu de Nadal i informar-ho a la Traçacovid, tal com s’especifica a les Instruccions per als centres educatius que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria durant el curs 2020-2021​.