Reunió CEB 28.1.20

El passat dimarts 28 de gener ens vam reunir amb el cap de l’Àrea de Recursos Humans i Organització del CEB. Portàvem moltes preguntes acumulades des de l’última reunió que se’ns va concedir el curs passat i malauradament no vam tenir temps de plantejar-les totes. Compartim amb vosaltres els apunts dels temes tractats durant la reunió:

DESTAQUEM

OPOSICIONS SECUNDÀRIA
  • Es té previst convocar les 133 places de professorat de secundària (99 d’especialitats secundària, 34 FP PS i 58 places FP PT). Corresponen a les de la oferta pública de 2017-18.

La CGT es queixa perquè surten més places de PT que de PS quan s’han jubilat molts PS i això suposa abaratir la plantilla.

La CGT apunta que la feina que es fa als centres és la mateixa pels PT i els PS, i reclamem mateixa feina mateix salari. La CGT aboguem pel cos únic.
  • Els candidats es podran presentar a PT i PS alhora.
  • En el cas dels funcionaris de carrera, es podran presentar per l’adquisició de noves especialitats
  • Es seguirà bastant l’estructura d’oposicions de la Generalitat, excepte l’ordre de les proves que probablement serà primer prova escrita i pràctica i després defensa de la programació i la unitat didàctca. Es possible que, al contrari de les de la Generalitat, la prova pràctica no s’hagi de llegir.
  • La programació didàctica s’entregarà dins 1 mes després de la convocatòria d’oposicions.
  • La publicació de la convocatòria sembla que es retarda fins al març.
OPOSICIONS PRIMÀRIA
  • Està finalitzat el procés i aquesta setmana es notificaran les reclamacions a la quarta prova i instaran a l’Ajuntament a que publiqui les puntuacions i les persones que passin a la fase de concurs. S’habilitaran 10 des per acreditar el mèrits pendents d’acreditar.
La CGT insistim que hi ha gent que no ha rebut resposta de les reclamacions