Reunió del Grup de Treball Municipal del CEB sobre plantilles i adjudicacions 2021-22

1. Criteris plantilles i adjudicacions (propostes de continuïtat i ordre de llista).

La setmana passada van fer reunió amb les direccions dels centres per a explicar els criteris que ens presenten avui.

Des del CEB volen establir una “normalitat” a les plantilles dels centres. Passa a atenció a direccions (Lourdes Giménez i Miquel Pérez), que és qui fins ara feien les adjudicacions de la Generalitat i ara també faran municipals.

Primer els Funcionaris. Segon els de Plaça definitiva del concurs de trasllat. Tercer els Funcionaris interins per qui se seguiran els següents criteris: 1. Estabilitat a la plantilla (càrrecs, etc.) 2. Estabilitat dels projectes*. 3. Interins amb més antiguitat al centre.

* Es refereixen a especialitats d’FP o escoles d’art, de coses molt concretes, que han de trobar alguna persona que tinguin un perfil professional molt específic.

Hi ha també perfils singulars, vacants, sobretot d’FP, que necessiten especialització determinada.

Primer s’adjudiquen vacants ordinàries (jornada sencera), després reforços/projectes, i al final substitucions (finals d’agost, principis setembre).

Enviaran els criteris per escrit, després de la reunió. Veure criteris

Ara mateix estan a punt de tancar les de primària, i a principis de juliol tancaran les de secundària.

CGT pregunta si quan es parla d’estabilitat dels projectes o places singulars la direcció ha de justificar per escrit els motius per no seguir l’ordre de llista. No hi ha resposta concreta, però asseguren que els perfils singulars són molt específics d’especialitats d’FP, i que si en un centre de secundària cal un reforç d’alguna especialitat pel projecte de centre, s’adjudicarà la plaça per ordre de llista.

2. Nomenaments curs vinent, qui informa i quan?

Són les direccions les que hauran d’informar a les treballadores, ja que el CEB diu que no hi haurà grans canvis en les plantilles. El CEB no té previst informar ni per correu ni per telèfon.

CGT demanem que s’informi el professorat interí, perquè no podem estar pendents fins a inici de curs de si tindrem feina o no. A través de les direccions o directament des del CEB.

3. Què passa amb els docents que provenen de la Generalitat?

Aquests docents continuen pertanyent a la borsa del Departament. Com que el Departament no els reconeix els dies treballats a centres municipals, el CEB els reconeix aquests dies a la nostra borsa municipal.

4. Demanem el llistat d’adjudicacions, quan l’enviareu?

Més aviat cap a mitjans de juliol, no creuen que doni temps de fer-ho abans.

5. Actualització de la llista. Hi havia errors en els dies treballats, hi ha gent que va fer instància i no tenen resposta.

Internament està arreglat, però no es van actualitzar les llistes del web. Amb l’actualització d’aquest curs estaran corregides. No saben si la llista s’actualitzarà a principis de juliol o al setembre.

6. Es mantenen les dotacions?

En principi sí, amb petites afectacions a l’FP i disminuint els reforços Covid.

CGT diem que al Ferran Tallada no s’ha mantingut el compromís, i s’han destruït llocs de treball. El CEB diu que el compromís era només que el professorat del Ferran Tallada tingués feina i depenent del número que ocupen a la borsa, no mantenir el total de plantilla municipal docent del CEB.

7. Es mantenen els mal anomenats reforços covid?

N’hi haurà, però menys que aquest curs, perquè així ho estableix el Departament. El curs actual estem en 31, i pel 2021-22 estan previstos 20 (encara hi pot haver algun ajust, no és definitiu). Els perfils dels reforços els demanen les direccions, segons les necessitats.

Les tutories COVID es cobraran en la nòmina de juny amb efectes retroactius.

8. Amb els canvis curriculars d’FP es manté la plantilla?

La resolució de plantilles no ha variat, els canvis podran venir pel nombre d’alumnes (per si hi ha més o menys desdoblaments). El CEB afirma que els canvis curriculars no tenen gaire afectació sobre el càlcul de la plantilla.

La CGT preguntem pel percentatge d’alumnat que segueix el model DUAL, però el CEB no disposa de les dades i ens diu que es demanarà a postobligatòria i se’ns farà arribar.

Us recomanem l’article de la Mercè Garcia, delegada de la CGT, respecte a la nova FP: El camí cap al desmantellament de l’FP

9. Quan es convocarà la comissió de borses i s’aclarirà la normativa que ens regeix?

Aquest tema s’abordarà a partir de setembre.

10. Canvis en la classificació dels centres

El CEB afirma que no hi ha canvis als centres educatius municipals de BCN.

11. Plantilla Massana

Ens respondran als nostres comentaris sobre el document de plantilla durant els pròxims dies. Si és possible es farà reunió per a tractar aquest tema durant el mes de juliol, però no és segur.

La plantilla del curs 2021-22 anirà en funció de la matrícula. Hi continuarà havent professorat de secundària fent classe al grau, i de moment seguirà sent així.

Es continuarà la negociació a la comissió del grau de Massana.

12. Borses docents municipals (especialitats a les quals falta gent)

El CEB afirma que les llistes tan específiques estan permanentment obertes, però el problema que es troben és que moltes persones no donen el perfil realment o no tenen disponibilitat per a acceptar una oferta del CEB. Als que sí que s’apunten i tenen disponibilitat els demanen el currículum i els filtren, i després si cal, fan entrevista personal.

13. Estadis de promoció docent

Als docents de la Generalitat que vénen a treballar a centres municipals els mantenen els estadis, però a l’inrevés no. El CEB diu que donarà resposta a un escrit d’UGT respecte a aquest tema.

La CGT reclamarem també que es reconeguin els estadis docents quan treballem a la Generalitat i s’acabi el greuge comparatiu.

14. Concurs de directors/es

Encara no està resolt. Ens avancen que hi ha una proposta a una direcció que recau en un funcionari de la Generalitat, perquè no s’ha trobat cap municipal per a fer-ho (Parc del Guinardó, nomenament extraordinari per un any).

15. Oposicions primària

Tothom ha estat apte de la fase de pràctiques, excepte dues persones que no l’han fet per tema de baixes mèdiques. Està publicat ja.

16. PT formació professional

És important saber quants PTs no tenen titulació universitària per a poder accedir a places de PS, per a tenir-ho en compte de cara a les futures promocions. El CEB es compromet a enviar un formulari als centres, per a recollir aquesta informació i compartir-la amb sindicats.

17. Concurs de trasllats a CRPs

El CEB diu que hi ha un acord per amortitzar les places municipals als CRPs al·legant que no és una competència pròpia, però diuen que no hi ha res per escrit. La part sindical estem en desacord i reclamem conservar aquestes places per personal docent municipal també. Reclamem també l’acord per escrit.

La CGT vam fer instància donant suport a la reclamació que va fer anteriorment CCOO. Esperem resposta.

Per acabar la CGT insistim que és necessari tenir una normativa de borses docents municipals i demanem treballar-hi al més aviat possible.