Nota sobre la situació del personal que presta serveis als centres educatius amb menors a càrrec afectats per la COVID-19

Personal que presta serveis als centres educatius que té al seu càrrec menors que han estat…

[Llicència per] Accident laboral

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR: • Funcionari • Personal interí i substitut • Personal laboral Com…

Coordinadores i coordinadors de riscos laborals al centre. Allò que el departament no t’explicarà

esquerda_coodinacio_de_riscos.pdfQuines són les seves funcions? Què implica? Quina és l’estructura del Servei de Prevenció de Riscos…

Accidents personals i assegurances d’assistència en viatge

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció General de Política Financera,…

Que fer en cas d’accident laboral?

Tipus d’accidents – Personal interí, substitut o PAS – Personal funcionari de carrera – Supòsits –…

IMEB-CEB. IT i Accidents laborals

El Reial Decret Llei 20/2012, va modificar els complements de prestació econòmica que teníem en els…