Atur – Prestacions

* Web Generalitat Situació legal d’atur El treballador es troba en una situació de desocupació (o…

Prestació de l’atur i nomenament a jornada sencera o inferior

– Si durant la prestació per atur hi ha un nomenament a jornada sencera: a) Si…

Prestacions de l’atur i Incapacitat Temporal

Si mentre es té un nomenament en vigor s’ha d’agafar la baixa per incapacitat temporal (IT)…

Prestacions de l’atur durant la maternitat /paternitat

Si el nomenament acaba durant la maternitat / paternitat es continua percebent la prestació econòmica fins…

Prestacions de l’atur i estada a l’estranger

Quan s’és beneficiari de prestacions d’atur, les estades a l’estranger només estan permeses per treballar, buscar…