Prestació de l’atur i nomenament a jornada sencera o inferior

– Si durant la prestació per atur hi ha un nomenament a jornada sencera:

a) Si el nomenament dura menys de 360 dies, quan s’acabi es pot sol•licitar la represa de la prestació.

b) Si el nomenament dura 360 dies o més, quan s’acabi es pot tornar a cobrar la prestació o bé sol•licitar una altra prestació contributiva.

Què passa amb la meva prestació de nivell contributiu si mentre la cobro començo amb un nomenament a jornada inferior a la sencera?

– Si durant la prestació per atur hi ha un nomenament a jornada inferior a la sencera:

a) Si s’interromp la prestació i el nomenament dura menys de 360 dies, quan s’acabi es pot sol•licitar la represa de la prestació interrompuda. Si el nomenament dura 360 dies o més, quan s’acabi es pot escollir entre reprendre la prestació interrompuda o sol•licitar-ne una altra. Les cotitzacions que s’han tingut en compte per a la prestació no escollida no poden computar-se per accedir a una altra prestació més endavant.

b) Si es comptabilitza la prestació amb un nomenament a jornada inferior a la sencera, l’import de la prestació es redueix en proporció a la jornada que es fa. La durada de la prestació no varia i, en acabar el nomenament, es torna a percebre l’import íntegre que us correspongui