Borsa de 15 hores i justificació d’absències per motius de salut (i altres)

La justificació de les absències per causa de malaltia o que donin lloc a una incapacitat…

Els sindicats ens tanquem al Departament d’Educació

Davant la negativa a una negociació real per millorar l’ensenyament públic Els sindicats ens tanquem al…

Curs 18-19. Documents d’organització i gestió del centre. Principals novetats

Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven els documents per a l’organització…

Vacances

Les vacances anuals retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de…

Documents d’organització i gestió 17-18. Principals novetats

Per accedir a les aplicacions de gestió i organització del centre, el Departament d’Ensenyament posa a…

El recurs de reposició (amb model d’exemple)

Les resolucions i els actes a què fa referència l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de…

Què són dies naturals, dies hàbils i dies inhàbils?

Dies naturals: són tots els dies, els que coincideixen amb el calendari. Quan es fa referència…

Permuta de lloc de treball

Observacions: Es podran autoritzar excepcionalment permutes entre funcionaris en actiu dels cossos docents quan concorrin les…

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)