[Reducció de jornada] Per interès particular

Durada: La reducció de jornada s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost.…

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys​​

Observacions: El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents…

[Reducció] Per cura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greu

Modalitats i retribucions: La reducció de jornada que es pot demanar és fins al 50%, amb una…

[Reducció de jornada] Per discapacitat legalment reconeguda

Característiques: Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda quan, per aquest motiu, s’ha de rebre tractament en…

[Reducció] Per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere

Durada: La reducció de jornada serà durant el temps que sol•liciti la dona víctima de violència de…

Tramitació reducció de jornada (resum)

A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i,…

De com a mínim la meitat de la jornada per tenir cura d’un fill/a menor de 18 anys durant l’hospitalització i el tractament continuat de qualsevol malaltia greu

Normativa: • Disposició final vigèsima tercera de la Llei 39/2010, de 22 de desembre (BOE núm.…