[Trasllats competència digital] Llista definitiva de participants admesos i exclosos

Consulta del prebarem i termini d’al·legació de mèrits: del 26 de febrer al 4 de març de 2019.

El Departament d’Ensenyament estableix el procediment per obtenir destinació definitiva a llocs de treball específics amb perfil professional de competència digital docent a centres educatius públics dependents del Departament.

El concurs consta de dues fases:

– Baremació de l’activitat professional desenvolupada
-Presentació i defensa del projecte, i entrevista

Per cada lloc de treball convocat es nomenarà una comissió que valorarà els mèrits de les dues fases del concurs.

Les destinacions obtingudes tenen efectes d’1 de setembre de 2019.

Consulta la llista definitiva de participants admesos i exclosos

(Usuari i contrasenya GiCAR / ATRI)

Consulta del prebarem i termini d’al·legació de mèrits: del 26 de febrer al 4 de març de 2019. Per consultar el prebarem i registrar les al·legacions, cal tornar a accedir a l’aplicació de la sol·licitud de participació.

Per accedir a l’aplicació heu d’introduir l’usuari i contrasenya GICAR (ATRI)