Últimes informacions IMEB: Ampliació de la borsa, calendari estabilització, trasllats i direccions.

AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL

Com ja sabeu, aquesta setmana ha sortit la publicació en el DOGC de la convocatòria per a l’ampliació de les borses de treball d’educador/a i de mestre/a d’escola bressol de l’IMEB.

Podeu accedir-hi clicant l’enllaç a les bases i a la convocatòria:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio/convocatoria-per-a-lampliacio-de-les-borses-de-treball-de-mestrea-descola-bressol-i-deducadora-descola-bressol

Referent a aquest tema des de CGT volem expressar el nostre desacord en alguns aspectes:
1. La distinció de dues borses per categoria professional: quan vam presentar l’acord de la doble categoria, vam demanar que a l’hora de fer substitucions no es tingués en compte la categoria per no perjudicar a cap de les dues borses (ni a les mestres ni a les educadores).
Un dels motius pels quals s’origina la necessitat que hi hagi doble categoria és el compliment del decret de la presència d’⅓ de mestres a cada escola bressol. Si aquest terç està cobert, quina llei obliga al fet que una B hagi de substituir-la una B i el mateix amb les A2? De moment no hem trobat una llei que ho estipuli així, tampoc existeix encara un acord signat amb aquesta consigna, continuarem indagant jurídicament aquest fet.
Per això a les pròximes meses de negociació demanarem que no hi hagi distinció de categories en la borsa de substitucions, sempre que a l’escola hi hagi el terç cobert.
2. L’exclusió de la borsa de les persones que van aprovar l’examen i no han rebut cap trucada. CGT no vam signar en el seu moment aquest acord i estem en contra d’aquesta mesura injusta que deixa a persones excloses quan fa anys que esperen una trucada i en el seu moment ja van passar el procés selectiu pertinent. No entenem aquest sistema tan selecte, on s’ha de fer un examen (a altres administracions com la Generalitat no passa) i on a sobre caduca el teu aprovat.
3. Transparència de la borsa: fa temps que reclamem un sistema més transparent on puguem consultar la nostra posició a la llista. No ens sembla normal que el seguiment de la nostra posició a la borsa es faci per un grup de WhatsApp entre les mateixes treballadores i que a més la comunicació amb RRHH sigui tan opaca i difícil.

Companyes, aquests 3 punts seran primordials per CGT a l’hora de negociar i fer les reivindicacions necessàries en matèria de la borsa de treball de l’IMEB. Us animem a que us uniu a la lluita!

CONCURS DE TRASLLATS

El concurs de trasllats de les treballadores de les escoles es farà aquest curs a finals de Març o a principis d’Abril, l’IMEB encara no ho ha publicat.

CALENDARI ESTABILITZACIÓ

L’IMEB encara no ha publicat cap calendari del que resta del procés d’estabilització, hem demanat en repetides ocasions que publiquin alguna informació al respecte, però encara no saben amb exactitud dates.
Ens donen unes dates orientatives:

  • Resolució Mèrits: Juny 23
  • Oposicions prova reduïda: Setembre-octubre 2023

Recordem que per llei i segons els acords en desembre del 2023 ha d’estar conclòs el procés d’estabilització.

CONCURS DE DIRECCIÓ I BORSA DE DIRECCIONS

Actualment, hi ha 10-12 directores en una situació extraordinària a causa de la seva titulació, en el seu moment van accedir a la funció de direcció amb títols de grau de psicologia i pedagogia (algunes no disposen del CFGS). Durant els acords finals de les meses sobre el procés d’estabilització (CGT ens vam retirar de les últimes meses, ens semblava insuficient el nombre de places que sortien a concurs) altres sindicats i l’administració acorden que aquestes direccions no poden ser, ni categoria professional A2 mestres, ni B tècniques, se’ls hi atorga la categoria A2 “tècniques de gestió”, aquesta categoria correspon a les titulacions de psicologia i pedagogia.
Diuen que la intenció és estabilitzar-les en aquesta categoria, però no saben quin serà el futur d’aquestes treballadores. Fa un temps es podia exercir de mestre amb un grau universitari, però des de fa uns anys l’MEB estipula que per fer les funcions de directora el requisit és estar en possessió del títol de magisteri, aquest fet creiem que és una interpretació que ha fet l’IMEB de l’Article 11 del decret del primer cicle d’educació infantil:

“…PER CADA TRES GRUPS, O FRACCIÓ, ALMENYS UN DELS PROFESSIONALS HA DE TENIR EL TÍTOL DE MESTRE AMB L’ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ INFANTIL O EL DE GRAU EQUIVALENT.”

Aquest paràgraf de la llei no especifica que un dels professionals que han d’haver-hi amb aquesta titulació per cada tres grups, hagi de ser necessàriament la direcció del centre. S’entén que és una interpretació que es fa de la normativa.
CGT hem traslladat la consulta al nostre departament jurídic.

Mentrestant i per aquestes problemàtiques aquest curs NO ES FARÀ CONCURS DE DIRECCIÓ, per tant, renovaran a les direccions actuals durant 1 any més (la renovació conta des de l’1 de setembre del 2023 fins al 31 d’agost del 2024)

També ens informen que aquest curs NO OBRIRAN LA BORSA DE DIRECCIONS, fet que també ens sorprèn a causa de la manca de direccions i per altra banda, saben que hi ha treballadores amb voluntat de ser directores. Hem comunicat el nostre desacord a l’IMEB :

“Tenim entès que hi ha manca de personal per cobrir els llocs de direccions i que els equips estan rebent pressió perquè siguin elles les que cobreixin les direccions de la seva pròpia escola, quan potser les educadores no volen fer aquest canvi laboral. Per una altra banda, hi ha educadores que ens comuniquen que volen ser directores. Creiem que el més just i oportú, és que s’obri la borsa i puguin optar a ser directores aquelles educadores que realment estiguin preparades i vulguin fer-ho passant pel procés estipulat.”
Ens contesten que, pel procés d’estabilització prefereixen no obrir la borsa.
Si has sentit pressió per ser directora, et pots posar en contacte amb nosaltres.

cgtcebimeb@gmail.com