Vacances: Baixa durant les vacances

Normativa:

Resolució de 22 de juny de 2015, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016

1.2.3 En el cas que una persona interina amb nomenament fins al 31 d’agost de 2016 tingui un permís de maternitat, adopció, paternitat o compactació de la lactància durant el mes d’agost, té dret a gaudir, una vegada finalitzat el permís, de les vacances corresponents, en el cas que tingui un nou nomenament per un curs sencer, als dies del mes d’agost durant els quals va gaudir del permís de maternitat, adopció, paternitat o compactació de la lactància.

1.2.4 En el cas que una persona interina amb nomenament fins al 31 d’agost de 2016Retour ligne automatique
gaudeixi de la compactació de la reducció de jornada durant el mes d’agost, el còmput del període de compactació queda interromput fins a l’acabament del període de vacances.Retour ligne automatique
Acabat el període de vacances, pot gaudir del temps de compactació restant sempre que tingui un nou nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre al 31 d’agost i destinació a jornada sencera.