Documentació assetjament psicològic laboral

protocol_assetjament_psicologic_i_altres_discriminacions.pdfProtocol actualitzat de la direcció general de funció pública, actiu des de gener del 2015 amb els documents per iniciar la denúncia.

Des del gener de 2015 és vigent el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina, que es va aprovar en la reunió de la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals del 23 de gener de 2014, i que va entrar en vigor un cop que aquesta Comissió va aprovar, el 19 de desembre de 2014, les Tècniques i instruments per a la investigació d’una sol·licitud d’intervenció per assetjament psicològic laboral i altres discriminacions en l’àmbit laboral de la Generalitat de Catalunya.

Aquest protocol afecta a tots els empleats i empleades públics inclosos en l’Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Conveni col·lectiu únic de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. El protocol no és d’aplicació al personal del cos de Mossos d’Esquadra ni al personal de l’Administració de Justícia destinat a Catalunya.