Valoració de les eleccions del personal laboral

El passat dimarts 25 d’abril es van dur a terme les eleccions sindicals del Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya. 

Per primer cop, ens vam presentar com a sindicat a les eleccions perquè ha arribat el moment de fer un pas més. 

Les afiliades TEEI (Tècniques d’Educació infantil), TIS (Tècniques d’integració Social) i EEE (Educadores d’Educació Especial) dels diferents sindicats i nuclis de la Federació d’Ensenyament de Catalunya de CGT, reunides en assemblea el 21 d’abril del 2022, van acordar, aprovant per unanimitat, constituir la Secció sindical de personal laboral. 

Com a resultat de la unió, transparència, esforç i lluita per les millores del col·lectiu, els resultats de les eleccions han estat un èxit. 

Hem aconseguit representació sindical a totes les províncies on vam presentar candidatura. 

El resultat ha estat que hem obtingut 7 delegades (una a Lleida, una a Tarragona i 5 a Barcelona). 

Tot i que va ser un procés electoral millorable en molts aspectes… 

● La manca de meses electorals va dificultar que la participació fos més elevada. 

● Retards en el vot per correu. 

● Desgavell en la recepció de les butlletes que arribaven a les cases amb la manca d’alguna de 

les paperetes d’algun sindicat (tenim constància que alguns afiliats i simpatitzants van rebre 

el vot per correu sense la papereta de CGT). 

● Incidències en les paperetes en les meses (pel que fa a les de CGT, al Vallès Occidental, per 

exemple, van arribar molt tard les paperetes, per què les que hi havia eren les de Tarragona, 

i es va haver de demanar amb missatgeria urgent que es resolgués l’error). 

Volem donar les gràcies: 

A totes aquelles persones treballadores PAE que han participat en les llistes per poder presentar les candidatures. 

A totes aquelles que han votat fent possible que CGT Laborals tinguem representació. 

I a tots/es aquelles docents de CGT Ensenyament que ens han acompanyat, donat suport i dedicat innumerables hores abans, durant i després de les eleccions. 

La lluita continua

Entre totes, tot 

A la pública hi pintem totes