Actualitat sobre estabilització al CEB-Ajuntament

D’ON VENIM

1. L’Icetazo

Cal recordar que el concurs de mèrits ha sigut possible gràcies a les vagues interines del primer trimestre del curs passat. El juliol del 2021 s’aprovava la primera versió de l’Icetazo (RDL 14/2021) on, amb la signatura dels sindicats amb representació majoritària a l’estat, se sentenciava a tot el personal interí a passar una oposició, que en cas de no guanyar, podia suposar l’acomiadament de milers de persones arreu de l’estat, per això dèiem que era l’ERO encobert més gran de la història.

Després de la mobilització a Catalunya, amb la convocatòria de tres dies de vaga al primer trimestre del curs 21-22 per part de la CGT (i per les dues primeres amb la Taula Sindical de Catalunya) i les mobilitzacions a la resta de l’estat, es feien les esmenes a l’Icetazo, publicant-se el 28 de desembre el RDL 20/2021, la versió definitiva de l’Icetazo, on es contempla el concurs de mèrits. Recordem també que alguns sindicats ens deien que era impossible i il·legal. AMB LA FORÇA AL CARRER ES VA ACONSEGUIR UNA MODIIFICACÓ FAVORABLE A LES INTERINES EN ABÚS DE TEMPORALITAT. 

2. L’Icetazo no era el que voliem

Tot i això ja vam dir que aquestes esmenes no eren suficients perquè nosaltres demanem la fixesa de tot el personal abusat (més de 3 anys) i l’Icetazo final només contempla les places d’abans de 2016 (5 anys des de l’aprovació de la llei) i una oposició reduïda per les places d’abans de 2018 (3 anys des de l’aprovació de la llei). Però ara hem de treballar amb això. 

Per això moltes interines han decidit denunciar el seu abús, cosa que s’ha de fer individualment. I des de CGT hem impugnat el concurs de mèrits docent de la Generalitat o el Decret de Provisió de plantilles docents de la Generalitat, on més d’un 80% de places s’han adjudicat per perfils i entrevistes i han deixat moltes interines que el curs passat tenien vacant, sense.

També des de CGT Aragó s’està denunciant a Europa a través de la directiva Whistleblower (alertadors de corrupció), vegeu més informació i també un video

DETERMINACIÓ DE PLACES AL CEB

3. La disposició addicional vuitena

Al CEB s’han determinat les places mirant l’antiguitat de les persones nomenades a març del 2022, seguint, entenem, la disposició addicional vuitena de la llei 20/21: “aquestes places vacants de naturalesa estructural són aquelles ocupades a l’entrada en vigor de la Llei 20/2021 de forma temporal per personal temporal de llarga durada amb una relació de serveis d’aquesta naturalesa anterior a 1 de gener de 2016, encara quan s’hagin succeït diversos nomenaments o contractes temporals al llarg del temps en la mateixa Administració, estabilitzant-se l’última plaça ocupada. L’anàlisi de la concurrència d’aquest supòsit haurà de realitzar-se i justificar-se cas per cas” .

Però s’ha establert que no sortiran a concurs de mèrits aquelles places on la persona que l’ocupa ha tingut una interrupció contractual de més de 4 mesos.

4. I les places ocupades temporalment d’abans de gener de 2016?

Al CEB no s’estan contemplant les places que defineix l’article 2.1 i la disposició addicional sexta del rdl 20/21, que serien les places ocupades de manera temporal d’abans de gener de 2016 (independentment de l’antiguitat de la persona que l’ocupi actualment).

Quan ho hem esmentat a les reunions tot demanat que aquestes places s’ofertin també a concurs de mèrits, l’administració respòn que si surten a mèrits no fem cap favor a les persones que les ocupen, perquè algú d’una altra administració les podria guanyar a través del concurs.

Des de CGT pensem que aquesta situació seria bastant improbable tenint en compte la proposta de bases que està fent l’Ajuntament en quant a la puntuació otorgada a l’experiència en altres administracions. Per això, hem registrat instància demanant els criteris de determinació de places i la seva ampliació

Tot i haver-ho demanat per totes les vies, no ens han donat les dades que el CEB ha utilitzat per determinar les places, perquè la part social només hem disposat de la informació penjada al web del CEB: https://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas/provisio_promocio/adjudicacio_centres_municipals i que hem transformat en un excel on es poden filtrar els diferents camps. Però Alerta! com hem dit, el CEB ha treballat amb les dades de març del 2022, és a dir, amb les adjudicacions del curs passat.

Per això no ens quadren els números segons les especialitats i categories, perquè el ceb ha utilitzat les destinacions de març del 22 i nosaltres les de juliol del 22. 

Hem fet varies sessions de treball amb l’administració on hem anat persona per persona comparant les destinacions que tenien al CEB (març del 22) amb les destinacions que teniem nosaltres amb les dades públiques (juliol del 22), però només s’ha treballat PAS, PAE, primària i escoles d’art. Per això hem registrat instància amb la comparativa de totes les places de secundària i demanant explicacions de les places que no coincideixen. 

En resum, està sent un despropòsit fer un control de les places que sortiran a concurs de mèrits o a oposició simple degut a la manca de transparència. 

SOBRE BASES DEL CONCURS DE MÈRITS

6. Bases docents de la Generalitat

El CEB ens va presentar un calc de les bases docents de la Generalitat, que com a CGT hem impugnat, perquè: 

-Hi ha un greuge comparatiu per les persones que han sigut nomenades indistintament com a Professorat Tècnic o Professorat de Secundària atès que compta diferent l’experiència segons la categoria a la que s’opta.

-Un greuge per la gent que ha treballat en diferents especialitats atès que l’experiència compta diferent segons l’especialitat a la que s’opta. 

-Estableixen un percentatge del meritatge de l’experiència per sota del que recomana el propi Ministerio de Función Pública. Les bases docents de la Generalitat contemplen 7 punts d’experiència i fins a 8 d’altres mèrits, la qual cosa penalitza les persones amb més antiguitat.

Això depen del rd 270/2022 del Ministerio de Educación aplicable a tots els cossos docents de l’estat. Però nosaltres, com a treballadores de l’ajuntament, NO PERTANYEM ALS COSSOS DOCENTS DE L’ESTAT. Per això des de l’inici de les negociacions ho hem dit al Consorci d’Educació i ens hem negat a acceptar unes bases que no tenen perquè aplicar-se al nostre cas. 

7. Meses Generals de negociació de les bases

El divendres 7 d’octubre i el dijous 13 d’octubre va haver-hi mesa general on l’administració ens va presentar la proposta de bases generals de l’ajuntament (document confidencial que no ens permeten difondre), que en un principi semblen més favorables a contemplar en major percentatge l’experiència que els altres mèrits.

La CGT demanem que es compti l’experiència al 100%, com han fet a la Diputació de Sevilla o el Cabildo de Canaries. També tenim models de bases més propers com la Diputació, on s’ha proposat 60% 40%, o l’Ajuntament de Sant Cugat, on s’ha aconseguit 70%/30%. Però de moment no veiem a l’administració disposada a acceptar-ho.

Aquesta setmana torna a haver Mesa General, on seguirem fent el possible per estabilitzar el personal interí en abús de temporalitat.

Un cop aprovades les bases de lAjuntament, caldrà veure com s’adapten al personal docent.

COMUNICACIÓ A LES PERSONES QUE OCUPEN PLACES AFECTADES

El CEB enviarà un correu al correu xtec de les persones que ocupen places afectades pels processos d’estabilització. La resta de sectors de l’Ajuntament ja l’ha rebut, i la setmana passada les direccions van rebre un correu informant que els docents el rebrien en breu. Tenim constància que docents de primària ja l’han rebut.

El fet de no rebre el correu no vol dir en cap cas que no et puguis presentar al concurs de mèrits o a la oposició simple. Tots els processos són de lliure concurrència, és a dir, que tothom amb els requisits de titulació s’hi pot presentar, segons dicta l’Icetazo.

Caldrà revisar que l’antiguitat està comptada correctament així com la resta d’informació que es facilita a l’email. El mail inclou un formulari per informar discrepàncies. Des del CEB ens informen que la data de referència final del càlcul és 31 d’agost de 2022. Actualemnt estem fent preguntes sobre els criteris que han tingut en compte per determinar la informació de l’email. Ens informen que aquelles persones que tenen antiguitat a dues categories, bàsicament als nivells educatius de formació professional i ensenyaments artístics, l’han rebut desglossada.

XERRADES INFORMATIVES

Les delegades de CGT CEB-IMEB estem visitant les escoles i fent xerrades als centres que ens ho demanen. Si esteu interessades en que vinguem al vostre, només cal que ens contacteu.