Concurs de trasllats 22-23

El termini de presentació de sol·licituds és del 17 d’octubre al 7 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Accés a la sol·licitud d’inscripció

Accés a la sol·licitud

Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari d’Atri o amb l’usuari temporal que us podeu crear. Aquest codi és el que haureu d’utilitzar durant tot el procediment.

Si per algun motiu, no fos possible adjuntar els fitxers acreditatius a l’aplicació de sol·licitud, es podrà fer arribar mitjançant Petició genèrica adreçada als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona corresponent a la seva destinació actual, indicant com a assumpte “Aportació de documents del concurs de trasllats de cossos docents” (sense indicar ni el tema i el subtema).

Avís al cos de mestres i als de professorat d’ensenyaments secundaris i de règim especial:

En el moment de formular la sol·licitud, no apareixerà reflectida la puntuació corresponent als apartats 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en el cos) com a personal interí i funcionari en pràctiques en centres públics del Departament d’Educació. Aquesta puntuació s’afegirà d’ofici i es podrà consultar quan es faci pública la resolució provisional.

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/3086/2022, d’11 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

RESOLUCIÓ EDU/3085/2022, d’11 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

Calendari

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 17 d’octubre al 7 de novembre de 2022
  • Llista amb l’adjudicació provisional (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació): segona quinzena de febrer de 2023
  • Llista amb l’adjudicació provisional (cos de mestres): primera quinzena de març de 2023
  • Llista amb l’adjudicació definitiva (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació): primera quinzena de maig de 2023
  • Llista amb l’adjudicació definitiva (cos de mestres): primera quinzena de maig de 2023
  • Efectes de les adjudicacions: 1 de setembre de 2023

Requisits

Poden participar en el concurs de trasllats:

  • El personal funcionari de carrera dels cossos de la Inspecció d’Educació i dels cossos docents que depenen del Departament d’Educació i que tenen destinació en un lloc de treball docent.
  • El personal funcionari de carrera en situació administrativa d’excedència, serveis especials, adscrits a la inspecció educativa i adscrits a places a l’exterior o en circumstàncies anàlogues.
  • Els requisits de situació administrativa, especialitat, coneixements lingüístics i altres, s’indiquen a les bases de les convocatòries.

Sol·licitud i termini de presentació​

​Termini de presentació de sol·licituds: del 17 d’octubre al 7 de novembre de 2022

Sol·licitud d’inscripció (a partir del 17 d’octubre)

Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari d’Atri o amb l’usuari temporal que us podeu crear. Aquest codi és el que haureu d’utilitzar durant tot el procediment.

Si per algun motiu, no fos possible adjuntar els fitxers acreditatius a l’aplicació de sol·licitud, es podrà fer arribar mitjançant Petició genèrica adreçada als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona corresponent a la seva destinació actual, indicant com a Tema “Mèrits concurs de trasllats docent”.

Avís al cos de mestres i als de professorat d’ensenyaments secundaris i de règim especial

En el moment de formular la sol·licitud, no apareixerà reflectida la puntuació corresponent als apartats 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en el cos) com a personal interí i funcionari en pràctiques en centres públics del Departament d’Educació. Aquesta puntuació s’afegirà d’ofici i es podrà consultar quan es faci pública la resolució provisional.​

Dubtes i consultes

Per a incidències relacionades amb la connexió informàtica, Servei d’Atenció a l’Usuari. Telèfon 900 82 82 82 (premeu la tecla 4, que fa referència al Departament d’Educació). Correu electrònic: sau.tic@pautic.gencat.cat

Per a dubtes relacionats amb el vostre expedient personal que afectin la participació al concurs, caldrà que us adreceu als serveis territorials d’Educació de la vostra destinació actual o al Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant les vies que tinguin habilitades.​

També pots posar-te en contacte amb la persona delegada a la teva zona

Consulta de centres educatius

​Mapa escolar