ALERTA!! L’IMEB torna a intentar privatitzar totalment la franja d’acollida de les EBM.

l’IMEB una vegada més intenta convèncer de les bondats d’un canvi en la gestió i l’organització de les escoles bressol envers l’horari de la persona complementària.

D’ençà del 2021, el departament d’infantil de l’IMEB està posant sobre la taula de manera insistent en les trobades amb les comissions de direccions, la modificació de la gestió i organització de l’horari d’acollida de les escoles bressol de l’Ajuntament de Barcelona, és a dir, que la persona complementaria passi a fer de 9 a 17h en comptes de 8 a 16h i que aquest horari passi a estar únicament sota la responsabilitat de l’equip de suport.

Aquesta mesura queda lluny d’identificar els problemes i mancances reals torna a intentar persuadir a favor seu amb estratègies de consulta i amb la falsa sensació de preocupació per les mancances que es viuen en horari de tarda.

I de les mancances del dia no toca parlar, oi?

Amb la idea que la franja del matí està resolta amb les companyes educadores de suport, només es visibilitzen les mancances en la franja de tarda a les escoles bressol – tot i que afirmar que està resolt, és prou discutible si se’n sap de les necessitats de criatures de la franja educativa en què treballem -, i ja que hi som, continuem dient, companyes precaritzades en mans d’empreses amb interessos econòmics lluny del servei públic i la responsabilitat que duu implícita aquest.

La CGT tornem a denunciar com ja ho fèiem el passat març en la publicació que us vam fer arribar, que aquestes decisions on es tracten temes sobre la gestió, organització i model de les escoles bressol, així com les condicions de treball de les professionals, no es poden carregar a les direccions. Aquestes decisions han d’estar treballades i elaborades amb el col·lectiu de professionals de les escoles i la part social, per mitjà d’un procés de participació real i transparent. Així com la flagrant manca de transparència i la pressió de tractar aquest tema en reiterades ocasions buscant una resposta favorable al seu propòsit, quan ja en anteriors cursos el col·lectiu i els districtes es van manifestar en contra d’aquesta mesura.

Què pot suposar aquest canvi?

  • La privatització d’una franja horària de l’escola bressol: L’acollida. Deixant que empreses privades formin part de les escoles municipals.
  • Tanmateix, un servei que ara és gratuït per les famílies pot acabar sent de pagament.
  • Obre la porta a més endavant oferir un servei d’acollida de tardes, allargant encara més les hores que els infants passen a l’escola.
  • La no cobertura d’incidències importants que es produeixen de 8h-9h i que calen ser resoltes. Qui ho farà? Qui se’n fa responsable?
  • Perdre l’únic horari tenim que pot mínimament col·laborar a conciliar la vida laboral amb la personal sense penalització retributiva. Fer l’horari de 8 a 16h era beneficiós per moltes treballadores.

Des de CGT ja hem tornat a demanar una mesa negociadora per tractar aquest tema. Qualsevol canvi que afecti en les condicions laborals de les treballadores s’ha de negociar amb sindicats.