[Borsa de treball docent] Llista provisional de persones admeses i excloses

Es poden presentar reclamacions del 26 de juny al 6 de juliol de 2020.

Resolució de la llista provisional d’admesos i exclosos del concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament, convocat per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març de 2019.

Aquesta resolució es va quedar en suspens arran l’estat d’alarma.

Accés a l’aplicatiu

Es poden presentar reclamacions del 26 de juny al 6 de juliol de 2020.

Les reclamacions s’han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica. Les sol·licituds s’han d’entrar indicant el departament, el tema i el subtema – Departament: Educació; Tema: Educació i formació; Subtema: Docents -.
També es poden presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l’àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i han prestat serveis, poden accedir a la llista provisional d’admesos i exclosos. No obstant això, per a aquestes persones, el número de barem coincideix amb el número d’ordre obtingut en la confecció de la llista per al curs 2020-2021 de les persones que formen part de la borsa de treball del personal docent, dins del col·lectiu de persones que han prestat serveis d’algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquestes persones no poden presentar reclamació contra la llista provisional d’admesos i exclosos que es publica ara, atès que ja van tenir la possibilitat de reclamar contra el número d’ordre que van obtenir per al curs 2020-2021.