[Borsa PAS PAE] Convocatòria extraordinària

S’ha publicat la Resolució de modificació de la Resolució de 2 de setembre de 2020, de la directora de serveis, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 13/2020 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral.

Web de l’aspirant

 1. Es tanca el termini d’inscripció a la borsa de treball per a la categoria professional d’integrador/a social (C1) el 31 de març de 2021.
 2. La borsa es manté oberta per a les categories professionals i comarques següents:
  • Oficial de primera, cuiner/a (D1) – CUI: Alt Camp, Bages, Baix Camp, Baix Llobregat, Barcelona ciutat, Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), Conca de Barberà, Garraf, Garrotxa, Gironès, Ripollès, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès i Vallès Occidental.
  • Oficial de primera, manteniment (D1) – OFI: Alt Camp, Bages, Baix Camp, Baix Llobregat, Barcelona ciutat, Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), Conca de Barberà, Garraf, Garrotxa, Gironès, Ripollès, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès, i Vallès Occidental.
  • Ajudant de cuina – netejador/a (D2) – NAJ: Alt Camp, Bages, Baix Camp, Baix Llobregat, Barcelona ciutat, Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), Conca de Barberà, Garraf, Garrotxa, Gironès, Ripollès, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès, i Vallès Occidental.
  • Educador/a d’educació especial en centres públics (C1) – EEE: tots els àmbits geogràfics.
 3. S’obre el termini de presentació de sol·licituds, a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució, per la categoria professional de fisioterapeuta (B) per tal que les persones que reuneixen els requisits per formar part de la borsa esmentada puguin formalitzar la seva participació o que els participants actuals de la borsa puguin ampliar les categories professionals (punt 3 de la Resolució de 2 de setembre de 2020). Un cop inscrit un nombre de candidats suficients, es tancarà el termini d’inscripció, la qual cosa serà anunciada pels mateixos canals. Per la categoria professional de fisioterapeuta (B) s’obre en les comarques següents:
  • Fisioterapeuta (B) – FIS: tots els àmbits geogràfics.

Participants

Poden participar en aquesta convocatòria les persones que reuneixen els requisits generals, establerts a la base 13.3 de la Resolució de 5 de juliol de 2020 de la directora de Serveis del Departament d’Educació, requisits per a la contractació, i els requisits específics establerts a l’annex 2 de l’esmentada Resolució.

Els requisits s’han de complir i acreditar en la data de presentació de la sol·licitud i continuar complint durant la vigència de la borsa.

Podeu consultar l’estat de la vostra sol·licitud al web de l’aspirant.

Inscripció

Termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa de requisits i mèrits: a partir de l’endemà de la data de publicació de la Resolució. Un cop inscrit un nombre de candidats suficients, es tancarà el termini d’inscripció, la qual cosa serà anunciada pels mateixos canals.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball per a les persones que reuneixen els requisits establerts al punt 3 de la Resolució, s’ha de formalitzar mitjançant el tràmit corresponent a la seu electrònica a través del web de l’aspirant.

Per accedir al web de l’aspirant és necessari identificar-se amb usuari i contrasenya. Cal donar-se d’alta seguint les indicacions de l’aplicació. Efectuada la tramitació i el registre de la sol·licitud, la persona interessada pot obtenir el document d’acreditació de presentació de la seva sol·licitud.