[Borsa treball docent 21-22] Inscripció/Accés

Termini d’incorporació a la borsa: del 16 de juliol de 2021 al 15 de febrer de 2022

Per saber quines especialitats pots impartir amb la teva titulació, ho pots consultar en el següent aplicatiu:

Accés a la consulta

Pots iniciar el procés d’inscripció en la pàgina del Departament d’Educació. Recorda que per realitzar la inscripció necessites un codi d’usuari temporal que trobaràs en la mateixa pàgina web.

La convocatòria roman oberta durant el curs escolar, dintre de les dates que aquesta determini, i les persones participants poden trametre les sol·licituds i la documentació acreditativa del compliment dels requisits en qualsevol moment dintre d’aquell termini.

La relació d’especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats en cada servei territorial es fa pública al web del Departament d’Educació i dels serveis territorials. La relació d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a cada servei territorial pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin.

Per saber quins cossos i especialitats estan convocats en cada territori, ho pots consultar en el següent aplicatiu:

Accés a la consulta

La sol·licitud d’inscripció es pot modificar tantes vegades com faci falta abans de tramitar-la. Un cop tramitada ja no es podrà modificar.

La tramitació es fa en dos passos: primer es tramita la sol·licitud (pas 1: tramitar sol·licitud i adjuntar documentació), i després es tramita la documentació dels requisits i els mèrits, adjuntant també la sol·licitud en format PDF que genera l’aplicatiu un cop aquesta s’ha tramitat (pas 2: finalitzar procés adjuntar documentació).

Un cop tramitada la sol·licitud en el pas 1 (tramitar sol·licitud i adjuntar documentació), ja no es podrà realitzar cap modificació a la sol·licitud. S’ha de tenir present que la sol·licitud no es considerarà presentada davant de l’Administració ni tindrà validesa fins que no es tramiti definitivament amb la documentació (pas 2).

Un cop confirmeu que voleu tramitar la sol·licitud i adjuntar la documentació, haureu de descarregar l’imprès de la sol·licitud, que cal imprimir, signar i adjuntar, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats, en el termini de presentació de sol·licituds.

Després de finalitzar el procés d’adjuntar documentació es rep un missatge de correu electrònic de confirmació.

Únicament es pot presentar una sol·licitud per convocatòria.

Les persones que hagin estat excloses de la borsa de treball per haver renunciat a un nomenament vigent, per no prendre possessió del lloc de treball adjudicat o bé per haver renunciat expressament a formar part de la borsa, independentment de quan hagin estat excloses, poden accedir-hi novament participant en aquesta convocatòria.

Per a consultes de tipus informàtic adreceu-vos al Servei d’Atenció a l’Usuari del Departament d’Educació, per telèfon: 900 828 282 (opció 4) o per correu electrònic: sau.tic@pautic.gencat.cat

Per a consultes administratives adreceu-vos a l’àrea territorial demanada com a preferent (entre les 9 i les 14 h, de dilluns a divendres); consulteu-ne el telèfon al web del Departament d’Educació.


  • Les persones que ara s’apuntin a la borsa docent, podran marcar la no disponibilitat (congelar el número) una vegada s’hagi comprovat que compleixen els requisits (amb la validació de la documentació presentada) i hagin accedit provisionalment a la borsa.
  • Les persones que ara s’apuntin a la borsa docent, podran modificar dades en els períodes establerts, igual que la resta de persones inscrites a la Borsa, una vegada s’hagi comprovat que compleixen els requisits (amb la validació de la documentació presentada) i hagin accedit provisionalment a la borsa.
    Períodes de modificació de dades durant el curs 20-21: 21-22: del 13 al 20 de setembre / del 15 al 22 de novembre / del 24 al 31 de gener / del 21 al 28 de març de 2022.
  • Les persones que ara s’apuntin a la borsa docent, podran participar en els nomenaments telemàtics massius  una vegada s’hagi comprovat que compleixen els requisits (amb la validació de la documentació presentada)  i hagin accedit provisionalment a la borsa.
  • Si en els actes de nomenament telemàtics no s’accepta un nomenament, o bé la persona no es connecta, la pèrdua del número d’ordre de barem no afecta a les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria per formar part de la borsa.
  • Les persones que ara s’apuntin a la borsa docent, podran participar en les adjudicacions provisionals de l’estiu vinent en el moment en què s’hagi resolt la convocatòria i formin part definitivament de la borsa i tinguin serveis prestats.

Més informació:

image_pdfimage_print